« واردات مرکبات نوعی دهن کجی به توليد داخلی است »

رئيس اتحاديه صادرکنندگان و واردکنندگان ميوه با انتقاد از سياست‌های تعرفه‌ای کشور گفت: اخذ تصميمات يک شبه در خصوص سياست‌های صادراتي، وارداتی و تعرفه‌اي، تجارت و توليد کشور را به شدت آسيب پذير کرده است.
سيد رضا نورانی در گفت‌و‌گو با ايلنا با اشاره به اينکه الفبای تجارت در ايران به دليل سياست‌های کنونی اصولا برخلاف رويه‌های معمول جهانی است، افزود: واردات محصولات کشاورزی بايد در شرايط زمانی مناسب صورت گيرد. زمانی که ما خود توليدکننده مرکبات هستيم، نبايد اجازه داده شود که با ارز دولتی مرکبات وارد کشور شود، اين سياست به نوعی دهن کجی به توليد داخلی محسوب مي‌شود.
وی ضمن تاکيد بر اينکه الزام خاصی برای تامين ميوه شب عيد از طريق واردات وجود ندارد، تصريح کرد: تغيير تعرفه واردات ميوه شب عيد سياست نادرستی است. متاسفانه سياست‌های تعرفه‌ای کشور هميشه به ضرر توليد داخلی تمام شده است.
نورانی اضافه کرد: وضع يک شبه تعرفه واردات و يا تغيير ناگهانی آن موجب مي‌شود که هيچ فعال اقتصادی و کشاورزی نتواند برای برنامه‌ها و فعاليت‌های آتی خود تصميم گيری کند.