01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

آتش بس – جنگ را متوقف کنید!

تاکنون بیش از 12000 نفر در فلسطین و اسرائیل جان باخته اند. هر 15 دقیقه یک کودک در نوار غزه کشته می شود. این دیوانگی مطلق است و فقط بدتر می شود. رئیس جمهور آمریکا به عنوان نزدیک ترین متحد اسرائیل، کلید آتش بس را در دستان خود دارد. این می تواند از مرگ هزاران نفر دیگر جلوگیری کند. این درخواست صلح فوری را امضا کنید و ما آن را به رئیس جمهور بایدن ارسال کرده و در رسانه های سراسر جهان منتشر کنیم.

آتش بس اکنون – این جنگ را متوقف کنید!
رئیس جمهور محترم بایدن و رهبران جهان،

چند کودک دیگر باید بمیرند تا در نهایت از فراخوان جهانی برای آتش بس حمایت کنید؟

چه زمانی به اندازه کافی وجود دارد؟

ما مردم از سراسر جهان خواستار آتش بس فوری و پایان محاصره نوار غزه هستیم.

دیگر خبری از حملات مرگبار به مردم بیگناه نیست!

آتش بس کن! ‘