مردم معترض اصفهان با آتش زدن خانه یکی از اعضای سپاه پاسداران به سایر آنها هشدار می‌دهند

مردم معترض اصفهان، خانه یکی از اعضای سپاه پاسداران که در سرکوب معترضین دست داشته را آتش زدند. اعضای سپاه پاسداران با لباس مبدل در نقش لباس‌شخصی‌ها، در چند روز گذشته به مردم معترض در اصفهان حمله کرده و با شلیک مستقیم چندین تن را کشته و زخمی کردند. مردم اصفهان در پاسخ به کشتار تظاهرکنندگان توسط اعضای سپاه پاسداران خانه یکی از این نیروهای سرکوبگر را آتش زده‌اند. آتش زدن خانه یکی از اعضای سپاه پاسداران توسط مردم معترض، روز دوشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ رخ داد. این اقدام اخطاری به سایر اعضای سپاه پاسداران است که اگر در کشتار مردم معترض شرکت کنند چه سرنوشتی در انتظار آنها است.

۱۱ مهرماه هجدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

سومین روز اعتصابات سراسری در دانشگاه‌ها و سایر نقاط، همزمان با اوج گیری اعتراضات در هجدهمین روز تظاهرات سراسری مردم ادامه داشت. در ۱۸ روز گذشته مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند.

پس از ۱۸ روز اعتراض سراسری علیه نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور، نیروهای سرکوبگر خسته و فرسوده شده‌اند. آنها توان مقابله و رویارویی با مردم را ندارند. همچنان که در بسیاری از فیلم‌های اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف دیده می‌شود، بیشتر خیابان‌ها دست جوانان است.