جوانان و مردم مشهد در درگیری با نیروهای گارد ویژه  آنها را مجبور به عقب‌نشینی کرده و چندین خودروی و موتور آنها را آتش زدند

جوانان و مردم مشهد روز سه‌شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ در اعتراض به قتل مهسا امینی به خیابان‌ها آمدند. نیروهای گارد ویژه به منظور سرکوب آنها وارد عمل شدند؛ اما با مقاومت جوانان و مردم مشهد مواجه شده و در نهایت مجبور به عقب‌نشینی شدند. جوانان و مردم مشهد در فرار نیروهای گارد ویژه چندین خودرو و موتورسیکلت آنها را تخریب کرده و به آتش کشیدند. جوانان و مردم مشهد با پایکوبی بر روی این خودرو‌ها و موتورهای آتش گرفته شادی خود از فراری دادن ماموران نیروی انتظامی را نشان دادند.

تظاهرات گسترده مردم ایران در اعتراض به قتل مهسا امینی

روز سه‌شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ مردم ایران در اعتراض به قتل مهسا امینی به خیابان‌ها آمده و تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند. این تظاهرات در بیش از ۴۰ شهر برگزار شد. ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه به سمت مردم حمله کرده که با مقاومت جوانان و مردم معترض مجبور به عقب نشینی شدند. در برخی از شهرها مردم با آتش زدن خوردوی نیروی انتظامی اعتراض خود به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت را ابراز داشتند.