آتش سوزی نزدیک به ۴۰ هکتار از زمین‌های تالاب انزلی را در برگرفته و همچنان ادامه دارد

تالاب انزلی برای چندمین مرتبه در ماه‌های اخیر دچار آتش سوزی شد. به گفته مقامات محلی این آتش‌سوزی از ساعات اولیه بامداد در قسمت مرکزی تالاب در محدوده چراغ پشتان آغاز شده و دامنه آن در حال گسترش است. این مقام ادامه داده و می‌گوید: در زمان شروع آتش سوزی دامنه حریق ۲ هکتار بود اما تا عصر روز جمعه وسعت آن به ۴۰ هکتار رسیده است. عمده این آتش‌سوزی‌ها عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه صورت گرفته است.

اولین آتش سوزی در این تالاب در سال ۱۴۰۱ در روز ۳۱ تیر رخ داد و طی‌ آن ۱۵ هکتار از این تالاب در آتش سوخت. پیش از این اعلام شده بود،‌ تنها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۰ هکتار از اراضی تالاب انزلی به قصد تصرف دچار آتش‌سوزی شده است.

بدلیل سیاست‌های مافیای آب در استان گیلان،‌ عمق تالاب انزلی که زمانی بیش از ۱۰ متر بود، در حال حاضر به نیم متر رسیده است.

نوبت خشک شدن به تالب انزلی رسید

بعد از سریال خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها حالا نوبت به تالاب انزلی رسیده است. جابجایی رودخانه‌ها، سدسازی‌های غیراصولی و سلطه مافیای آب برای انجام هر کاری، کشور را به ورطه نابودی اقتصادی و اجتماعی کشانده است. سران حکومت تلاش می‌کنند، علت را خشکسالی قلمداد کنند. اما واقعیت اصلی بی‌عملی مسئولین در مواجهه با خشکسالی می‌باشد. خشک شدن تالاب انزلی این پهنه آبی مهم در شمال کشور، می‌تواند باعث تغییرات اساسی در اکوسیستم منطقه شود.

وارد شدن رسوبات به تالاب انزلی باعث کاهش عمق آن شده است. یک نماینده سابق مجلس پیش از این گفته بود:

«سالانه ۷۰۰ هزار تن رسوب وارد تالاب انزلی می‌شود که باعث کاهش عمق تالاب طی چند دهه گذشته شده و عمق آن از ۱۰ متر به ۲ متر کاهش یافته و حتی در برخی مناطق به خشکی کامل رسیده است.»

 آتش سوزی و خشک شدن تالاب‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که ایران یکی از اعضای قدیمی کنوانسیون رامسر است. کنوانسیون رامسر، مهم‌ترین کنوانسیون زیست محیطی در زمینه حفاظت و حمایت از تالاب‌ها می‌باشد. تالاب انزلی همچنین در فهرست مونترآل هم قرار دارد. قرار گرفتن در این فهرست به معنی این است که تالاب در حال خشک شدن است و نیاز به مراقبت دارد.

سران حکومت در یک بی عملی مشکوک فقط نظاره‌گر خشک شدن این تالاب هستند. پرواضح است، تا این حکومت بر سر کار باشد نبایستی انتظاری برای بهبود شرایط زیست محیطی داشته باشیم.