03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

آخرین وضعیت فعالان زن بازداشت‌شدە استان گیلان

در حالی کە هفت روز از بازداشت زنان فعال استان گیلان می‌گذرد پیگیری خانوادەهای آنان در دادسرای عمومی و انقلاب رشت و زندان لاکان برای اطلاع از وضعیت‌‌شان همچنان ادامە دارد.

طبق خبرهای منتشر شدە طی یک هفته‌ی اخیر، علی‌رغم توضیحات شفاهی دادستانی مبنی بر صدور قرار وثیقه برای آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان، اما همچنان اجرا نشدە و تا این لحظە خانواده‌ها نتوانستەاند بە شماره پرونده بازداشت‌شدگان دسترسی پیدا کنند.

گفتە شدە است روز سه‌شنبه‌ ۳۱ مردادماه، خانواده‌های زنان فعال حقوق زنان و سیاسی کە هفتەی گذشتە بازداشت شدند دو نماینده از سوی خود را انتخاب و جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان به دفتر دادستانی مراجعه کردە و دادستان بە آنها گفتە است: تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه برای ۸ نفر از بازداشت‌شدگان، قرار بازداشت یک ‌ماهه صادر شده و ۴ بازداشتی دیگر در نوبت تودیع وثیقه، قرار خواهند گرفت.

این گفتەهای دادستان همانند گفته‌های قبلی وی، بدون اعلام دقیق نام این بازداشت‌شدگان بوده و همین امر، نگرانی‌ها پیرامون عدم صحت و یا فقدان ضمانت اجرایی آن را افزایش داده است.  

همچنین گفتە شدە است تداوم وضعیت‌ بازجویی‌های شبانه و اعزام بازداشت‌شدگان از زندان لاکان به ساختمان اطلاعات رشت جهت بازجویی، ادامه دارد و حتی بسیاری از بازداشت‌شدگان، پس از اعزام روزانه به ساختمان اطلاعات، در پایان روز به زندان لاکان بازنگشتە و رویه‌ی ثابتی در اعزام و حضور آنان در زندان وجود ندارد.

در این میان، علی‌‌رغم پیگیری مستمر خانواده‌ها، تا به ‌حال داروهای ضروری و مورد نیاز دو نفر از فعالان حقوق زنان از جملە جلوه جواهری کە بە بیماری آرتروز و فروغ سمیع‌نیا نیز بە دیابت مبتلا است، به آنان تحویل داده نشده است.

شایان ذکر است ۲۵ مردادماه سال جاری، جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا، متین یزدانی، یاسمین حشدری، نگین رضایی، زهرا دادرس، زهره دادرس، واحده خوش‌سیرت، شیوا شاه‌سیاه، آزاده چاوشیان و سارا جهانی از فعالان سیاسی استان گیلان در منازل شخصی خود در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فومن بازداشت شدند.

مرکزخبر