آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره موجودی پول و سکه در دست مردم

براساس گزارش بانک مرکزی ایران، تا پایان مردادماه امسال حدود 72.6 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخصاص قرار دارد.

اسپوتنیک به نقل از خبرفوری، گزارش‌های رسمی دولت ایران نشان می‌دهد که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در طول یک‌سال 22.5 درصد رشد داشته است.

این عدد براساس گزارشی است که بانک مرکزی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مردادماه 1400 نتشر کرده است. این در شرایطی است که این رقم افت 1.1 درصدی نسبت به اسفندماه سال 1399 داشته است.

بر همین اساس، تا پایان مردادماه امسال حدود 72.6 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده و این در حالی است که این عدد در پایان مرداد 1399 در حدود 59.3 میلیارد تومان اعلام شده بود.

در این میان، تا پایان مردادماه امسال، حدود 81.9 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با پایان سال قبل 2.1 درصد رشد دارد.

Share: