24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

آرامکو، از بزرگترین عوامل تولید گازهای گلخانه‌ای و ناقض حقوق بشر در ارتباط با محیط‌زیست است

کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد، در نامه‌ای، فعالیت‌های آرامکو، بزرگترین شرکت نفتی عربستان سعودی، را زیر سوال برده و نسبت به عواقب محیط‌زیستی فعالیت‌های غول نفتی عربستان سعودی هشدار دادند. زمانِ نگارش و ارسال نامه کارشناسان سازمان ملل متحد که روز شنبه ۲۶ در اینترنت منتشر شده است، به حدود دو ماه پیش برمی‌گردد.

شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه‌ای، نسبت به «فعالیت‌های اقتصادی» غول نفتی عربستان سعودی، آرامکو، هشدار داده و تاکید کرده‌اند: به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد این فعالیت‌های اقتصادی، «پیامدهای منفی» در راستای «حمایت از حقوق بشر در قالب تغییرات آب و هوایی و محیط‌زیست» به دنبال دارد.

بر اساس نامه‌ای که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده است و تاریخ نگارش و ارسال آن به دو ماه پیش بازمی‌گردد، کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد، شرکت نفتی آرامکو را به انجام فعالیتهایی ازجمله «تولید نفت خام»، «اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز»، «گسترش فعالیت‌ها در حوزه تولید گازهای طبیعی» همچنین ارائه «اطلاعات نادرست» متهم کردند.

نگارندگان این نامه، با بیان اینکه «آرامکو،‌ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای (عامل گرمایش زمین)» است، بر این باور هستند که فعالیت‌های تجاری آرامکو، «برخلاف اهداف و تعهدات توافق پاریس» است.

براساس توافق آب و هوایی پاریس، حدود ۲۰۰ کشور جهان نسبت به محدود کردن افزایش میانگین دمای جهانی تا ۱.۵ درجه سانتیگراد متعهد شدند. عربستان سعودی نیز از جمله موافقان معاهده آب و هوایی پاریس است.

کارشناسان سازمان ملل متحد در کارگروه حقوق بشر و موسسات فراملیتی، همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور آب و هوایی، از جمله نگارندگان نامه‌ی ارسال شده به شرکت نفتی آرامکو هستند.

در حالیکه «سوخت‌های فسیلی مسئول انتشار بیش از ۷۵ درصد گازهای گلخانه‌ای در جهان» می‌باشند، این کارشناسان به گزارشاتی استناد کردند که بر اساس آن، شرکت‌های نفتی، عامل تولید بیش از نیمی از گازهای گلخانه‌ای تولید شده توسط سوخت‌های فسیلی هستند؛ «آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی عامل تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان» بوده و در صدر این شرکت‌های نفتی قرار دارد.

کارشناسان سازمان ملل متحد مدعی شدند: «بنابراین شرکت نفتی آرامکو در عربستان سعودی، به دلیل انتشار طولانی‌مدت گازهای گلخانه‌ای، نقش قابل‌توجهی در بروز تاثیرات منفی بر حقوق بشر مرتبط با تغییرات آب و هوایی داشته است».

کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد، به آرامکو ۶۰ روز فرصت داده بودند تا نقطه‌نظرات خود درباره ۱۰ نکته پرسش‌برانگیز درباره فعالیت‌های این شرکت نفتی را اعلام کند تا این واکنش برای اطلاع عموم منتشر شود.

در حالیکه یک روز از انتشار نامه کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد می‌گذرد و مهلت دوماهه شرکت آرامکو نیز به پایان رسیده است، هنوز هیچ پاسخی از سوی شرکت نفتی آرامکو منتشر نشده است.

درآمد سرشار شرکت نفتی آرامکو، از جمله منابع اصلی تامین مالی برنامه گسترده اصلاحات محمد بن سلمان در راستای اجرای برنامه‌هایی با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است.