آسیب پذیرترین کشوردر برابر گرمایش جهانی مشخص شد

هند به دلیل تغییرات آب و هوایی بیشترین ضربه را از گرمای هوا می بیند.
اسپوتنیک به نقل از بلومبرگ، ملت هند بیشترین آسیب پذیری را در برابر گرما دارند، بیش از نیمی از مردم روی زمین که به دلیل افزایش دمای جهانی در خطر تهدید زندگی قرار دارند در هند زندگی می کنند.
محققان با استفاده از شاخص WBGT، شاخصی که درجه حرارت، رطوبت هوا، سرعت باد و تابش گرما را در نظر می گیرد، از سال 1983 تا سال 2016، شرایط آب و هوایی 13115 شهر در سراسر جهان را با یکدیگر مقایسه کردند.
سازمان بین المللی استاندارد می گوید هنگامی که میزان دما در این دماسنج بیش از 30 درجه سانتیگراد باشد، کارگران به دلیل گرمای بیش از حد در شرایط بالقوه کشنده ای قرار می گیرند. ساکنان شهری در دومین کشور پرجمعیت جهان در سه دهه گذشته بیشترین بار گرم شدن کره زمین را متحمل شده اند و از بسیاری از شهروندان دیگر کشورها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و تهدیدات برای سلامتی آنها نیز افزایش یافته است.

Share: