دانشگاه های سراسر کشور از امروز اعتصاب می کنند. در بیانیه های دانشجویی متعددی که منتشر شده دانشجویان اعلام کرده اند از امروز در کلاس های درس حاضر نخواهند شد. عمده ترین مطالبات دانشجویان در این اعتصاب سراسری آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان بازداشتی، منع قرار تعقیب برای دانشجویان آزاد شده، رفع تعلیق‌ها و محرومیت‌های اخیر تحصیلی و ممنوع الورودی‌ها، خروج تمامی نیروهای امنیتی و لباس شخصی از دانشگاه‌ها، برکناری تمامی عواملی از دانشگاه و حراست که در حوادث اخیر نقش داشتند و پایان دادن به قوانین مرتجعانه‌ی حاکم بر دانشگاه مانند تفکیک جنسیتی در سلف غذاخوری و دخالت حراست در پوشش دانشجویان اعلام شده است.

هم زمان تجمعات دانشجویی در دانشگاه های کشور از سر گرفته شده است.

روز شنبه اعتراضات در دانشگاه های زیر ادامه یافته است:

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، پردیس شمالى دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه گیلان، دانشگاه علامه، دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد مشهد.

تجمع امروز دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد با وجود سرکوب هفته گذشته دانشجویان معترض این دانشگاه:

جمع امروز دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد با وجود سرکوب هفته گذشته دانشجویان معترض این دانشگاه

بیانیه های اعتصاب

در بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاهتهران درباره‌ی تداوم اعتصابات و اعتراضات تحت عنوان «برای تمام آنان که صدایمان بودند»، آمده است:
دانشجویان، دوستان و عزیزان. اکنون دیگر کلاس‌ها و درس معنا ندارند! چگونه به تحصیل بپردازیم وقتی دیگرانی از خودمان در بند اسارتند؟ و یا حتی از بدیهی ترین حقوق خود برخوردار نیستند؟ به راستی چگونه؟ آنان که نیستند اکنون، آنکه ربوده شد یا مضروب، آن، دیگری نیست!‍ آن خود ماست. هر که رفته ست تکه‌ای از کل ما دانشجویان است! این برای دیگری نیست که امروز کنار همیم. خیر! برای خودمان و برای مایی است که تمام تلاششان را می‌کنند تا از میان رود.
ما دانشجویان دانشگاه تهران، بدلیل حوادث بی‌شرمانه‌ی اخیر، آن هم نه تنها در دانشکد‌های دانشگاه خودمان، بلکه برای حمایت از تمام برادران و خواهرانمان که در تمام دانشگاه‌های کشور برای ایجاد این مای شکوهمند قدم برداشتند، برای دلیرانی که از بهشتی تا شریف، از فردوسی تا نوشیروانی در کنار یکدیگر بودند، برای دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دانشجویان علوم پزشکی که سکوت را در هنگامه‌ی ظلم جایز ندیدند، برای شجاعانی که در علامه علیه بی‌عدالتی ایستادند، برای حمایت از تمام دانشجویان کشور در هر شهر و هر دانشگاه، از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه کلیه‌ی کلاس‌های درس را مادامی که خواسته‌های تمامی دانشجویان پاسخ داده نشود تحریم و در دانشکده‌هایمان تحصن می‌کنیم و به تمام عوامل سرکوب اعلام می‌کنیم: «بترسید! بترسید! ما همه باهم هستیم!» از اساتید تمامی دانشگاه‌ها و بخصوص دانشگاه تهران درخواست می‌کنیم تا در برابر توهینی که به ساحت علم و دانشگاه وارد آمده، سکوت نکنند و با پیوستن به این مای بزرگ، ظلم کنونی را ریشه کن کنند.
فهرست مطالبات دانشجویان دانشگاه تهران به قرار زیر اعلام شده است: آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان بازداشتی و رفع اتهام‌های وارده، صدور منع قرار تعقیب برای دانشجویان آزاد شده، رفع تعلیق‌ها و محرومیت‌های اخیر تحصیلی و ممنوع الورودی‌ها، خروج تمامی نیروهای امنیتی و لباس شخصی از دانشگاه‌ها، تضمین آینده‌ی تحصیلی دانشجویان بازداشت‌شده و جلوگیری از دخالت نهادهای امنیتی در جهت ستاره‌دار کردن آن‌ها، برکناری تمامی عواملی از دانشگاه و حراست که در حوادث اخیر نقش داشتند، عذرخواهی رسمی از تمامی دانشجویان بابت جریانات اخیر، پایان دادن به قوانین مرتجعانه‌ی حاکم بر دانشگاه مانند تفکیک جنسیتی در سلف غذاخوری و دخالت حراست در پوشش دانشجویان.

در بیانیه‌ی دانشجویاندانشکدهداروسازیدانشگاهعلومپزشکیمشهد آمده است: بنا بر اصل ۲۳ قانون اساسی به دلیل شرایط پیش آمده نظیر ناامنی، تهدید، در نظر نگرفتن حقوق دانشجویی و شهروندی و گسترش برخوردهای امنیتی ست، ما جمع کثیری از دانشجویان دانشکده‌ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام میداریم خواستار موارد زیر هستیم:
توقف تماس ها و پیام های تهدید آمیز، منع ورود نیروهای لباس شخصی به محیط دانشگاه، پرهیز از اقدامات تحریک آمیز و به رسمیت شناختن اعتراضات به حق دانشجویان و رسیدگی به خواسته های آن ها، نسبت ندادن اعمال خلاف واقع و دور از شأن جامعه علمی به دانشجو بدون مستندات حقیقی.

در بیانیه ی دانشجویاندانشکدهعلوماجتماعیدانشگاهتهران در جهت تحریم کلاس ها آمده است: ما جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اقدامی همراه با اعتصابات سراسری، این جرم انگاری علنی علیه فعالیت دانشجویان و تضییح حقوق مسلم دانشجویی را محکوم می کنیم و از شرکت در کلاس های درس تا بازگشت هم کلاسی هایمان به دانشگاه و لغو پرونده ی انضباطی آن ها خودداری می کنیم.

در بیانیه‌ی آغاز اعتصاب جمعی از دانشجویاندانشگاهبهشتی که از شنبه ۱۴ آبان آغاز می شود آمده است: برپاخیز، به نام زن زندگی آزادی. در اعتراض به خشونت افسارگسیخته و عریان علیه مردم بی‌دفاع در خیابان و دانشگاه، سرکوب گسترده‌ی معترضان، عدم رعایت حقوق قانونی دانشجویان و امنیتی‌سازی دانشگاه، ما دانشجویان بهشتی در کنار دیگر دانشجویان در سرتاسر ایران، از شنبه چهاردهم آبان ماه، از شرکت کردن در کلاس‌های درس سر باز خواهیم زد. و تا زمان آزادی دانشجویان زندانی، برطرف شدن جو امنیتی در دانشگاه و لغو برخوردهای امنیتی با دانشجویان معترض، به اعتصاب ادامه خواهیم داد.
این بیانیه را دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشجویان دانشکده علوم ریاضی این دانشگاه امضا کرده اند.

جمعی از دانشجویان دانشگاهعلومپزشکیایران در بیانیه ی سوم خود جهت تحریم کلاس‌ها بر خواست های زیر تاکید کرده اند:
توقف ارعاب و سرکوب دانشجویان و ایجاد بستری امن جهت انجام فعالیت ها و اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویی و تضمین عدم ورود افراد امنیتی (لباس شخصی ها) به محیط دانشگاه، رفع تعلیق ها و محرومیت های اخیر تحصیلی، تصمین امنیت تحصیلی، جانی و روانی تمامی دانشجویان آزادی خواه و رفع سوپیشینه های قضایی و تحمیلی.
این دانشجویان خاطر نشان کرده اند: در صورت عدم تحقق خواسته های ذکرشده تا تاریخ دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ ما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران اعم از تمامی رشته ها و مقاطع از شرکت در تمامی کلاس ها و حضور در بیمارستان ها خودداری می کنیم.

دانشجویان دانشگاهآزادتهرانشمال در بیانیه ی خود به مناسبت پیوستن به اعتصابات سراسری دانشجویان نوشته اند:
ما دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال واحد حکیمیه در واکنش به اتفاقات تلخ و آشکار روزهای اخیر از جمله:
حملهبهدانشجویانمعترضازطرفبسیجیاندانشگاهزخمی و آسیب دیدن تعدادی از دانشجویان در پی آن حمله
دستگیریوممنوع‌الورودیوتعلیقتعدادیازدانشجویانتهدید و ارعاب دانشجویان به روش‌های مختلف
بیاحترامیبهدانشجویانوعدمحفظحریمدانشجودرمحلدانشگاهوو همچنین در همراهی و همبستگی با خواهران و برادرانمان در دیگر دانشگاه‌ها و سایر هم‌وطنان عزیزمان اعلام اعتصاب کرده و در صورت صلاح‌دید جمعی از دانشجویان، در روزهای پیشِ رو، اعتراضِ به حق و مسالمت‌آمیزِ خود را در داخل محیط دانشگاه به شیوه‌های تحصن و یا تجمع اعتراضی ادامه میدهیم.

جمعی از دانشجویان دانشکده‌یادبیاتوزبان‌هایخارجیعلامهطباطبایی در جهت حمایت از دانشجویان تعلیقی بیانه ای منتشر کرده و نوشته اند: صدای سکوت و حذف دانشجویان تعلیقی باشیم. در بیانیه ی این دانشجویان آمده است:
ما دانشجویان دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی مادامی که دوستان مان در تعلیق به سر ببرند و حق ورود به دانشکده و حضور در کلاس های درس را نداشته باشند، به کلاس های درس نمی رویم و برای بار دیگر نشان می دهیم که «علامه ی متحد خار چشم مستبد» است و همگان بدانند که «از آسمان ایران خون اگر ببارد، علامه ی متحد قصد تسلیم ندارد.»

جمعی از دانشجویان دانشگاهیزد در بیانیه ای در اعتراض به دستگیری‌های پی در پی و همچنین پیوستن به اعتصابات سراسری دانشجویان نوشته اند:
ما جمعی از دانشجویان دانشگاه یزد در اعتراض و مقابله با اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی مسئولین دانشگاه مبنی بر تهدید، تعلیق، اخراج و ربوده شدن برخی از دانشجویان دانشگاه یزد و دیگر دانشگاه‌های استان از فردا شنبه، مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱، کلیه کلاسهای درس خود را تحریم کرده و در راستای اعاده حقوق خود و ابراز همدردی و همبستگی با دیگر دانشجویان کشور، استوار، ایستادگی خواهیم کرد.

دانشجویان دانشکدهفیزیکدانشگاهشریف در بیانیه ی خود از «آغاز اعتصاب از روز ۱۴ آبان» خبر داده و نوشته اند:
به عنوان یک انسان، انجام هر فعالیت درسی، شغلی و… را منوط به این می‌دانیم که وظیفه‌ی اخلاقی خود را در آن حیطه شناخته باشیم. ما دانشجویان نیز در جایگاه خود وظایفی اخلاقی داریم که به ما حکم می‌کند تا هنگام احقاق حقوق خود، از حضور در کلاس خودداری کنیم. از دانشجویان دانشکده فیزیک و همچنین تمامی دانشجویان عزیز دانشگاه شریف خواستاریم که در هفته بعد به اعتصاب بپیوندند و در کنار هم کلاس‌های درس مقطع کارشناسی و مشترک را به‌جز دروس عمومی که شاید شرایط تحریم‌کردنش مهیا نباشد، به مدت حداقل یک هفته از روز شنبه تحریم کنیم. هدف اصلی اعتصاب رفع بی‌قید و شرط ممنوعیت ورود همکلاسی‌هایمان است. بدون حضور آنها در کلاس شرکت نمی‌کنیم.

جمعی از دانشجویان دانشکدهمهندسیوعلممواددانشگاهشریف در بیانیه ی پیوستن به اعتصابات سراسری دانشجویان خاطر نشان کرده اند:
ما دانشجویان خواستار رفع بی قید و شط ممنوع الورودی تمام دانشجویان، جمع آوری تمام دوربین های نظارتی و غیرضرور در محیط دانشگاه که در این روزها به واسطه ی جریانات اخیر نصب شده و باعث امنیتی شدن فضای دانشگاه شده اند و همچنین بازگشایی مجدد سلف البر سهتیم. به یاد داشته باشید که خواسته های ما چیزی جز حقوق اولیه ی هر دانشجویی نیست.

دانشجویان دانشکده ی مهندسی و علم مواد از روز شنبه مورخ ۱۸.۴.۱۴۰۱ به اعتصابات می پیوندند و این بار مطالبه ی ما مشخص است. ما صرفا خواستار عدالت هستیم و تا روزی که این عدالت را در رفتار دانشگاه در برخورد با دانشجویان مشاهده نکنیم در کلاس های درس حاضر نخواهیم شد.

دانشجویانپردیسهنرهایزیبایدانشگاهتهران در همراهی با اعتراضات دانشجویان و اعتراض به ممنوع الورودی برخی دانشجویان بر این خواست ها تاکید کرده اند:
آزادی بی قید و شرط دانشجویان دانشگاه ترهان، بازگرداندن امنیت به فضای دانشگاه تهران و خوابگاه های دانشجویی، به رسمیت شناختن اعتصابات دانشجویی، به رسمیت شناختن دانشگاه به مثابه فضایی برای کنش اجتماعی از جمله امکان برگزاری نشست های گفتگو در عین حفاظت امنیت دانشجویان، به رسمت شناختن حق تجمع مسالمت آمیز، عدم مداخله و ورود نیروهای امنیتی در اعتراضات دانشجویان در داخل دانشگاه.

کارورزانپزشکیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان در بیانیه ی اعتصاب خود خواست های خود را چنین مطرح کرده اند:

توقف ارعاب و سرکوب دانشجویان و ایجاد بستری امن جهت انجام فعالیت‌ها و اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویی، رفع تعلیق‌ها و محرومیت‌های اخیر تحصیلی، رفع حصر دانشجویان بازداشتی، تضمین امنیت تحصیلی، جانی و روانی تمامی دانشجویان آزادی‌خواه، رفع سو پیشینه‌های قضایی و تحصیلی.
در این بیانیه خطاب به روسای دانشگاه ها آمده است: به هوش باشید که ما کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حضور در کلیه‌ی راندهای آموزشی و درمانگاه‌ها از روز شنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ خودداری خواهیم کرد. در صورت عدم تحقق خواسته‌های ذکر شده تا روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، علاوه بر خودداری از شرکت در راندهای آموزشی و درمانگاه‌ها، از حضور در کیشیک‌ها نیز امتناع خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *