کارگران و کارکنان فاز ۲ پالایشگاه آبادان به همراه کارگران پیمانی طبق فراخوان قبلی از صبح روز ۳۰ مهرماه اعتصاب خود را آغاز کردند

کارگران و کارکنان فاز ۲ پالایشگاه آبادان به همراه گروهی از کارگران شرکت‌های پیمانکاری از ظهر روز شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ اعتصاب خود را آغاز کردند. این اعتصاب در حمایت از قیام سراسری مردم ایران است. اعتصاب کارگران و کارکنان فاز ۲ پالایشگاه آبادان بنا به فراخوان قبلی در روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ بود. آنها در این بیانیه ضمن حمایت از قیام سراسری مردم ایران خواستار پایان دادن به ماشین سرکوب حاکمیت بر علیه مردم شده بودند.

همچنین کارگران ۷ شرکت پیمانکاری که در فاز ۲ مشغول به کار هستند نیز به اعتصاب پیوسته‌اند.

  • آغاز اعتصاب کارگران پـالایشگاه آبادان در همبستگی با قیام سراسری

اطلاعیه کارگران و کارکنان اعتصابی فاز ۲ پالایشگاه آبادان به شرح زیر است:

اطلاعیه شماره۲

به نام ایران ـ به نام آزادی

اعتصاب کارگران و کارکنان فاز ۲ پالایشگاه آبادان

از حوالی ظهر روز شنبه ۳۰ مهرماه گروهی از کارگران و کارکنان فاز۲ پالایشگاه آبادان به همراه گروهی از کارگران هفت شرکت پیمانی در حمایت از قیام سراسری در محل فاز۲ دست به اعتصاب زده و از رفتن به سرکار خودداری کردند.

نفتگران آزادیخواه آبادان

 ۳۰مهر ۱۴۰۱

فراخوان به اعتصاب توسط شورای سازماندهی اعتراضات

کارگران و کارکنان پالایشگاه آبادان پیش از این در روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ در هماهنگی با فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت دست به اعتصاب زده بودند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در فراخوان خود با توجه به سرکوب و کشتار مردم نوشته بود:

«اکنون زمان آن رسیده تا بطور گسترده دست به اعتراض زده و خود را آماده اعتصابات سراسری و کمرشکن کنیم. این آغاز راه است و ما هم‌قدم و همراه با مردم سراسر کشور هر روز به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.»