درپی ورود مهاجران اوکراینی به آلمان، این کشور در اقدامی جنجالی، پناه‌جویان افغانستانی را که پس از سقوط کابل از افغانستان فرار کرده‌اند، از خانه‌های دولتی‌شان بیرون کرده و این خانه‌ها را به مهاجران تازه‌وارد اوکراینی می‌سپارند.
به گزارش رادیو فرانسه، روزنامه فارین‌پالیسی در گزارشی تازه با شماری از پناه‌جویان افغانستانی در آلمان گفتگو کرده که اخیرا به آلمان پناهنده شده و در روزهای پسین نیز خانه‌های‌ دولتی‌شان به مهاجران اکراینی سپرده شده است.
مریم آروین، یکی از پناهجویان افغانستانی که در ماه ژانویه سال جاری میلادی به آلمان رسیده به فارین‌پالیسی گفته که به تازه‌گی، یک مددکار اجتماعی در خانه او را تک‌تک زد و بدون هیچ دلیل و گفتگویی از او خواست تا در ٢٤ ساعت آینده، خانه را برای مهاجران تازه وارد اوکراینی، تخلیه کند.
آروین، فعال مدنی است که هماننده صدها تن از شهروندان دیگر افغانستانی پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، با کمک دولت آلمان به این کشور آورده شد تا زندگی جدیدی را آغاز کنند.
آروین و خانواده‌اش تاکنون دوبار جابه‌جا شده‌اند و اکنون در هوتلی در دامنه شمالی برلین که برای «بی‌خانمان‌ها» است، زندگی می‌کنند.
تصمیم سپردن خانه‌های دولتی مهاجران افغانستانی به مهاجران تازه وارد اوکراینی از سوی اداره خدمات اجتماعی، کار و ادغام مجلس سنای آلمان گرفته شده است. گفته شده که این تصمیم براساس «ملاحظات دشوار و از نگاه عملی، ضروری» گرفته شده و هیچ بدیل دیگری برای آن نبود، زیرا اوکراینی‌ها شامل کودکان و زنان، سقفی بالای سر و تختی برای خواب نیاز داشتند.
طارق الوز، یکی از اعضای بورد شورای مهاجرن برلین به فارین‌پالیسی گفته که «اخراج‌ها عمدا منتشر نشدند. برخی افراد برای سال‌ها در خانه‌های‌شان بودند و از ساختار اجتماعی‌شان بریده شدند، شامل کودکانی که بسیار دورتر از مدرسه‌های‌شان فرستاده شدند.»
به گفته الوز، دولت آلمان این مساله را اینگونه توجیه می‌کند که مهاجران افغانستانی از سرپناه‌های موقتی‌شان که بنام مراکز ورود یاد می‌شود، بیرون کرده شدند و قرار نیست برای درازمدت آنجا بمانند. درحالی که شماری از خانواده‌هایی که بیرون کشیده شده‌اند، برای سال‌ها در خانه‌هایی غیر از مرکزهای ورود زندگی می‌کردند.
در این گزارش تاکید شده که تنها وضعیت زندگی شمار اندکی بهبود یافته، ولی بسیاری‌ها از صحبت در این مورد هراس دارند تا مبادا با صحبت کردن، پرونده درخواست پناهندگی‌شان از آن متاثر شود.
پس از برگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه اوت ٢٠٢١ میلادی، بیش از ١٥ هزار از شهروندان افغانستانی که از سوی طالبان مورد تهدید بودند، با کمک دولت آلمان به این کشور آورده شدند. قرار بود تا به این افراد در روندی ویژه، پناهندگی و سرپناه داده شود و سپس برای ادغام در جامعه، به آنان کمک شود.