وزارت خارجه آلمان ضمن هشدار به شهروندان آلمانی برای خروج از ایران، از ایشان خواسته تا به این کشور سفر نکنند.

اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواسته که از ایران خارج شده و به این کشور سفر نکنند.