آلمان و آمریکا دوکشور اول صادراتی ترکیه

گزارش مشترک سازمان آمار و وزارت تجارت ترکیه بر اساس محاسبه سیستم تجارت عمومی حاکی از آن است که صادرات این کشور در ماه می سال جاری میلادی 9 میلیارد و 967 میلیون دلار است . پیش بینی میشود صادرات این کشور در سال 2020 میلادی به 61 میلیارد و 568 میلیون دلار برسد

20کشورنخست هدف صادراتی ترکیه در سال جاری میلادی به ترتیب به شرح ذیل است.

 1 – آلمان: صادرات ترکیه به آلمان از ژانویه الی می سال جاری میلادی 5 میلیارد و 812 میلیون و 79 هزار و صادرات این کشور در ماه می نیز به تنهایی 919 میلیون و 85 هزار دلار است.

 2 – آمریکا : علی رغم اینکه دامنه شیوع بیماری کووید 19 روز به روز در این کشور گسترش یافته است ، صادرات ترکیه در ماه می‌ به آمریکا با 1.4 درصد افزایش 881 میلیون و 759 هزار بوده و صادرات سالانه ترکیه به این کشور نیز 3 میلیارد و 829 میلیون و 155 هزار دلار است.

 3 – عراق: صادرات سالانه ترکیه به عراق 3 میلیارد و 374 میلیون و 509 هزار دلاربوده و صادرات ماهانه ترکیه به این کشور 602 میلیون و 913 هزار دلار اعلام شده است .

 4- انگلستان : صادرات سالانه ترکیه به انگلستان 3 میلیارد و 444 میلیون و 691 هزار بوده و صادرات ماهانه ترکیه به این کشور 560 میلیون و 30 هزار دلار است.

 5 – فرانسه : صادرات سالانه ترکیه به فرانسه 2 میلیارد و 442 میلیون و 36 هزار دلار بوده و صادرات این کشور در ماه می سال جاری میلادی به فرانسه نیز 416 میلیون و 397 هزار دلار بوده است .

 6 – ایتالیا : صادرات ترکیه در ماه می سال جاری میلادی به ایتالیا 396 میلیون و 782 هزار دلار بوده و صادرات سالانه به این کشور نیز 2 میلیارد و 937 میلیون و 637 هزار دلار عنوان شده است .

 7 – هلند : صادرات سالانه ترکیه به هلند  2 میلیارد و 11 میلیون و 261 هزاردلار بوده و میزان حجم صادرات ماهانه ترکیه به این کشور 323 میلیون و 363 هزار دلار است.

 8 – اسپانیا : صادرات ترکیه در ماه می سال جاری میلادی به اسپانیا 270 میلیون و 695 هزار دلار بوده و صادرات سالانه به این کشور نیز 2 میلیارد و 336 میلیون و 281 هزار دلار عنوان شده است .

 9 – رژیم صهیونیستی اسرائیل: صادرات سالانه ترکیه به اسرائیل  1 میلیارد و 688 میلیون و 267 هزاردلار بوده و میزان حجم صادرات ماهانه ترکیه به این کشور 267 میلیون و 130 هزار دلار است

 10 – بلژیک: صادرات ترکیه در ماه می سال جاری میلادی به بلژیک 262 میلیون و 355 هزار دلار بوده و صادرات سالانه به این کشور نیز 1 میلیارد و 337 میلیون و 316 هزار دلار عنوان شده است .

 11- روسیه: صادرات سالانه ترکیه به روسیه   1 میلیارد و 553 میلیون و 743267 هزاردلار بوده و میزان ارزش صادرات ماهانه ترکیه به این کشور 249 میلیون و 131 هزار دلاراست .

 12 – رومانی: صادرات ترکیه در ماه می سال جاری میلادی به رومانی 226 میلیون و 754 هزار دلار بوده و صادرات سالانه به این کشور نیز 1 میلیارد و 414 میلیون و 953هزار دلار عنوان شده است .

13 –  جمهوری آذربایجان : صادرات سالانه ترکیه به این کشور   775 میلیون و 792 میلیون دلار و میزان ارزش صادرات ماهانه ترکیه به آذربایجان  209 میلیون و 444 هزار دلار است .

 14 – چین : صادرات ترکیه در ماه می سال جاری میلادی به چین 193 میلیون و 455 هزار دلار بوده و صادرات سالانه به این کشور نیز 977 میلیون و 946 هزار دلار عنوان شده است .

 15 – لهستان: صادرات سالانه ترکیه به این کشور 1میلیارد و 200 میلیون و 608 هزار دلار و میزان ارزش صادرات ماهانه ترکیه به لهستان 183 میلیون و 925 هزار دلاراست .

 16 – مصر: صادرات ترکیه در ماه می سال جاری میلادی به مصر 179 میلیون و618 هزار دلار بوده و صادرات سالانه به این کشور نیز 1 میلیارد و 293 هزار دلاربوده است .

 17 – بلغارستان: صادرات سالانه ترکیه به این کشور 925 میلیون و 890 هزار دلار و میزان ارزش صادرات ماهانه ترکیه به بلغارستان 925 میلیون و 890 هزار دلاراست .

 18- عربستان سعودی: صادرات ترکیه در ماه می سال جاری میلادی به عربستان   145 میلیون و32 هزار دلار بوده و صادرات سالانه به این کشور نیز 1 میلیارد و 212 میلیون و 6 هزاردلاراست .

 19 – سوئیس : افزایش صادرات سالانه ترکیه به سوئیس 30.3 درصد و افزایش ماهانه نیز 46.8 درصد بوده و این کشور توانسته است صادرات خود به سوئیس را در ماه می سال جاری میلادی به 139 میلیون و 468 هزار دلار و صادرات سالانه خود به این کشور را به 477 میلیون و 107 هزار دلار برساند.

 20 – اوکراین : صادرات ترکیه به این کشور از ژانویه الی می سال 2020 میلادی 788 میلیون و 150 هزار دلار بوده و صادرات ترکیه به اوکراین در ماه می سال جاری میلادی 132 میلیون و 610 هزار دلار اعلام شده است . افزایش صادرات سالانه ترکیه به اوکراین 4.6 درصد افزایش داشته است .

منبع:  روزنامه صباح چاپ ترکیه

Share: