* ‘آلودگی در آبادان به چهارده برابر حد مجاز رسیده’

اداره حفاظت از محیط زیست آبادان، آلودگی هوا در این شهر را به چهارده برابر حد مجاز رسیده است.

این نهاد از مردم خواسته از حضور در فضاهای باز تا حد ممکن پرهیز کنند. به گفته این نهاد، دلیل آلودگی گرد و غباری است که تندبادها به شهر آورده‌اند. گزارش شده که میزان دیدن به‌دلیل وجود غبار به ۱۰۰ متر کاهش یافته است.

Share: