لایندگی‌های نفتی موجود در استان خوزستان، دیر زمانی‌ست که تهدیدی جدی برای محیط زیست و گونه‌های گیاهی و جانوری آن و همچنین حیات انسان های ساکن در منطقه محسوب می‌شود. تعداد چاه های نفتی در این استان بی شمار است؛ به طوری که تنها در میدان نفتی اهواز ۵۰۰ حلقه چاه نفت حفر شده است. تعدد مراکز نفتی، بی توجهی مسئولان این مراکز نسبت به اصول انسانی و همچنین عدم پیگرد های قانونی لازمه توسط حکومت، منجر به افزایش آلودگی خاک، ورود مواد سمی پالایشگاه ها به رودخانه ها و آب های زیرزمینی و دیگر آسیب‌های زیست محیطی در این استان شده است.

لکه های نفتی نمونه ایی از آلودگی هایی هست که بر اثر نشتی یا ترکیدگی در خطوط انتقال نفت در زمین ها و رودخانه های میادین نفتی اتفاق می افتد که برخی از آنها برای سال ها اثر خود را باقی می گذارد.