آمارها از وضعیت متقاضیان بیمه بیکاری تکان‌دهنده است

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی وضعیت حدود بیش از ۷۰۰ هزار متقاضی بیمه شده تامین اجتماعی که در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند را مورد نظرسنجی و ارزیابی قرار داده است.

طبق این نظرسنجی ۷۲ درصد متقاضیان متأهل و حدود ۶۲ درصد آن‌ها سرپرست خانوار هستند. در وضعیتی که سبد معیشتی هرخانوارکارگری  در انتهای سال 98 با آمار رسمی حدود 5 میلیون تومان برآوردشده  بدون شک حقوق بیکاری کفاف حداقل زندگی را هم برای متقاضیان دریافت بیمه بیکاری نمی‌کند.

بنابر این نظرسنجی ۷۷.۴ درصد متقاضیان قرارداد موقت داشتند و ۷۷ درصد آن‌ها در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند. ، ۵۳ درصد مشاغل در بخش خدماتی است که تقریبا تمام آن‌ها قرارداد موقت دارند. 

در سال ۹۶، تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور ۸۵ درصد (حدود ۱۱ میلیون) بوده است. و این منجر به عدم امنیت شغلی کارگران شده است. این در وضعیتی است که ۳۵ درصد کارگران قرارداد موقت فقط پایه حقوق دریافت می‌کنند. 

بیش از نیمی از افرادی که در این نظرسنجی شرکت داشتند، اعلام کرده‌اند که کارفرما نسخه‌ای از قرارداد را به آن‌ها تحویل نداده است. در وضعیتی که ۹۵ درصد شکایات شغلی از سوی کارگران است و تنها ۵ درصد از سوی کارفرمایان، تحویل ندادن نسخه دوم قرارداد ترفندی است که از کارفرمایان سلب مسئولیت می‌کند.

در حدود ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان این نظرسنجی مستأجر هستند. طبق برآوردها، متوسط اجاره برای یک خانه ۸۰ متری ۱۰ سال ساخت، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

باید دید که آیا این داده‌های آماری  تغییراتی را در تعیین میزان حداقل دستمزد، امور حقوقی قراردادهای کارگری و مسأله مسکن خواهد گذاشت. ؟!!

منبع خبر: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی(با تلخیص)

Share: