حمید حاجی‌اسماعیلی که در رسانه‌های ایران از او به‌عنوان کارشناس بازار کار نام برده می‌شود در گفت‌وگو با آفتاب‌‌نیوز گفت: «با توجه به آمار‌ی که سازمان‌های حمایتگر (کمیته امداد، سازمان بهزیستی، خیریه‌ها) اعلام کرده‌اند، ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به خدمات کمیته امداد و بهزیستی و خیریه‌ها نیازمند شده‌اند. در مجموع نیز ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور دچار فقر مطلق یا نسبی هستند.» به‌گفته او در حال حاضر خط فقر مطلق «کمتر از ۸ تا ۹ میلیون تومان» در ماه نیست. حاجی‌اسماعیلی افزود: «نهاد‌های دولتی اعلام کردند که ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور استحقاق دریافت یارانه بنزین را دارند. ما در حال حاضر آن جمعیت با درآمد متوسط را که سه دهه پیش داشتیم در کشور نداریم، جمعیت حقوق‌بگیر، کارمندان، کارگران و بازنشستگان بدون حمایت‌های دولتی، امکان حفظ زندگی حداقلی را از دست داده‌اند.» او فقر را مشکل اصلی کشور دانست و افزود: «وعده‌های مسئولان برای چاره‌جویی آن تا کنون از مرحله حرف فراتر نرفته است.