آمریکا، اروپایی ها را از توسعه تسلیحاتشان منع کرد

واشنگتن به بروکسل هشدار داد که اگر همچنان به توسعه پروژه های دفاعی اش ادامه دهد، به پیامدهای پیامدهای اقتصادی و سیاسی دچار خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، نشریه ال پاییس با اشاره به نامه ای از الن لورد، دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا به فدریکا موگرینی، رئیس دیپلماسی اروپا نوشت: واشنگتن به بروکسل هشدار داد که اگر همچنان به توسعه پروژه های دفاعی اش ادامه دهد، به پیامدهای پیامدهای اقتصادی و سیاسی دچار خواهد شد.

در متن نامه نوشته شده است که برنامه های فعلی اتحادیه اروپا یکپارچگی ده ساله صنعت دفاع و همکاری نظامی در ناتو را تهدید می کند.

به طور خاص، واشنگتن از تصویب مقررات دفاعی در اروپا، که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می دهد کشورهای غیر اروپایی را به شرکت در پروژه دفاعی دعوت کنند، ناراضی است.