آمریکایی ها در پی تمیز کاری جنایات خود پس از خروج از سوریه

نیروهای آمریکایی پایگاه خود را که در جریان عقب نشینی در سوریه باقی مانده بود نابود کردند.

اسپوتنیک، در 16 اکتبر، پس از شروع عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، آمریکا کل پرسنل نظامی و تجهیزات تاکتیکی خود را از پایگاه خارج کرد، دو فروند هواپیما ائتلاف F-15 به منظور از بین بردن انبار مهمات و کاهش دادن امکان استفاده از ادوات نظامی، در یک طرح هوایی از پیش تعیین شده موفقیت آمیز، به کارخانه سیمان لافرج حمله کردند.

Share: