آمریکا چند فرد و شرکت چینی را به دلیل خرید نفت از ایران تحریم کرد

مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، اعلام کرد که این کشور برخی از شرکت های چینی و رؤسای آنها را به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و حمل و نقل آگاهانه نفت این کشور هدف مجازات قرار داده است.

به گزارش رادیو فرانسه، وزیر امور خارجۀ آمریکا که این خبر را در جریان یک سخنرانی در نیویورک ایراد می کرد، افزود که این تحریم ها سرآغاز اجرای تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا است که در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل وعده داد که مجازات ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید می کند.

وزیر امور خارجۀ آمریکا سپس تأکید کرد : “ما به چین و به همۀ کشورها می گوییم : بدانید که ما هر گونه نقض تحریم های خود را علیه هر فعالیتی، هدف مجازات قرار می دهیم.”

وزیر امور خارجۀ آمریکا در مورد شرکت های چینی و رؤسای آنها که هدف مجازات آمریکا قرار گرفته اند، توضیحی نداد. او با این حال از تدابیر تازه ای خبر داد که آمریکا قصد دارد برای جدا کردن سپاه پاسداران از اقتصاد ایران به اجرا بگذارد. مایک پمپئو گفت : ایالات متحد آمریکا بیش از پیش می کوشد توجۀ کشورها و شرکت های خارجی را نسبت به خطرات همکاری های اقتصادی با شرکت های وابسته به سپاه پاسداران جلب کند و به آنها هشدار دهد که هدف مجازات های آمریکا قرار خواهند گرفت در صورتی که بخواهند تحریم های این کشور را علیه ایران به چالش بکشند.”

Share: