نامه از همکاران:

هنوز  از کشتار جوانان و هم وطنان عزیز آزرده خاطر هستیم ، هنوز اثرچوب بی رحم تبعیض و بی عدالتی بر تنمان نمایان است، هنوز که هنوز است ناملایمات و نامهربانی مسئولان اتوبوسرانی در صدر  اخبار شرکت قرار دارد؛ تا هم اینک فراموش نکرده ایم که به جهت احقاق حقمان چه درگیری ها با اصحاب امنیت و سازمان بسیج این شرکت نداشته ایم و چه بی مهری ها از بسیجیهای شرکت نسبت به اعتراض هایمان نکشیدیم.

هنوز نام بردن از برخی از صحابه بسیج شرکت واحد که در اعتراضات اخیر هم پیمان با جباران زمان به جان مردم بی دفاع افتاده اند و با خشونت وصف ناشدنی به حمله و هجوم روی آورده اند، پریشان خاطرمان می کند ، که پس از این همه تحمل درد، خبر رسید که عده ای از بسیجیان شرکت بواسطه خوش خدمتی و کاسه لیسی و همچنین به گزارش همکاران، تصویر برداری از سایر همکارانی که در اعتراض اردیبهشت ماه در شرکت واحدحضور داشتند، و ارسال آن تصاویر به مبادی امنیتی و اطلاعاتی کشور و به تبع آن موجب دستگیر نمودن کارگران شد، اعزام به مسابقات قطر شدند.

به راستی به صداقت کدام عقل سلیم باور کنیم که این تیم فوتبال، متعلق به مردمانی باشد که توسط این نادوستان بسیجی مورد حمایت قرار می گیرند. کدام یک از شما راضی هستید که این بسیجیان با پول مالیات شما عازم قطر شوند که در آنجا مروج کهنه پرستی افکار پوسیده خود باشند؟ 

—————————————————

از همکاران‌گرامی میخواهیم‌ که در تماس مستقیم با فعالین و‌ نمایندگان سندیکا و یا از طرق زیر پیام و پیشنهادات و راهکارهای خود را برای کانال سندیکا ارسال کنید.

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه