آوارگی۶۰۰ هزار غیرنظامی سراقب در ادلب

نماینده سازمان ملل وضعیت ۶۰۰ هزار غیرنظامی در ادلب را فاجعه‌بار خوانده است.

نیروهای دولتی سوریه در پیشروی به ادلب، شهر استراتژیک سراقب را از شورشیان پس گرفته‌اند. این پیشروی با پشتیبانی هوایی روسیه و در عملیاتی زمینی انجام گرفته است. ادلب با سه میلیون جمعیت، آخرین سنگر شورشیان سوری است و مواضع اصلی در کنترل گروه “هیئت تحریر الشمس”، نزدیک به القاعده قرار دارد….

Share: