آیا شما هنوز یک کمونیست هستید ؟

تونجل کورتیس، بازیگر تئاتر ،سینما و بازیگر مجموعه های تلویزیونی ترکیه و همچنین نمایشنامه نویس و کارگردان کمونیست اهل ترکیه بود که در بیست و هفتم سپتامبر 2013 درگذشت. یادش گرامی باد!

در یک مصاحبه :
آیا شما هنوز یک کمونیست هستید ؟
پاسخی که به این سوال داد :
آیا راه دیگری وجود دارد ؟ تفکری دیگر ، احساسی دیگر ، آیا فلسفه دیگری وجود دارد ؟
تفکری که از دنیا باغی دلگشا بسازد ، دنیایی که به انسان زندگی درخور یک انسان اعطا کند ، دنیایی بدون بردگی ، آیا راه دیگری برای نابودی نژاد پرستی وجود دارد ؟
شاید من در عالم رویا زندگی می کنم ، اما من به آن اعتقاد دارم و می دانم روزی به حقیقت خواهد پیوست !
تونجل كورتيس
ترجمه : فریده فتاحی قاضی

Share: