03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

       ائتلاف بزرگ پرستاران عدالت‌خواه

بیانیه شماره یک» 

دربخشی ازاین بیانیه چنین آمد :

«بزرگواران گرانقدر جامعه پرستاری! 

 «همگان شاهدیم که در طول سالیان متمادی واژه عدالت در حوزه سلامت اگر چه به عنوان ابزاری شعارگونه بر زبان مدیران حاکم بر سیستم وزارت بهداشت ساری و جاری بوده است ولیکن همواره حقیقتی مهجور است که فقدان آن آزار دهنده روح و روان پرستاران، این جان‌فشانان پیکره سلامت بوده و با وجود قوانین متعدد مصوب همچنان تمایل چرخش این درب بر همان پاشنه بی‌عدالتی است.

بدون شک فلسفه تشکیل سازمان نظام پرستاری که حاصل تلاش آگاهانه و دلسوزانه جمعی از پیشکسوتان شریف پرستاری کشور    است بر شما پوشیده نیست که همانا ارتقاء جایگاه، شأن و منزلت حرفه‌ای پرستاری و حمایت همه‌جانبه از حقوق پرستاران است .     

ما معتقدیم انتخابات نظام پرستاری نیز یکی از مظاهر اقتدار صنفی پرستاران به شمار می‌رود که با مشارکت و حضور جدی و آگاهانه همه گروه‌های پرستاری و گزینش شایسته‌ترین نماینده‌ها به کارآمدی بیشتر و افزایش قدرت مطالبه‌گری سازمان نظام پرستاری خواهد انجامید و در نقطه مقابل تحریم و تقبیح شرکت در انتخابات نوعی خودزنی صنفی محسوب می‌شود که می‌تواند بحران‌ها و مشکلات جامعه پرستاری را بیش از پیش افزایش دهد . 

ائتلاف بزرگ پرستاران عدالت‌خواه که سابقه حضور و فعالیت بیش از یک دهه ایشان در عرصه فعالیت‌های صنفی پرستاری بر همه فعالان این حوزه آشکار است در ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری با شعار محوری «عدالت، اقتدار و حمایت حرفه‌ای» وارد عرصه انتخابات شده‌است.

دیدگاه‌های مستدل و منطقی در جهت بسط عدالت در حوزه پرستاری، تحمل صبورانه فشارهای مختلف و اصرار بر نظرات حق‌طلبانه و عدول نکردن از مواضع عدالت‌محور در طول سال‌های گذشته از ویژگی‌های بارز ائتلاف پرستاران عدالت‌خواه است. 

ائتلاف بزرگ پرستاران عدالت‌خواه با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی همه ظرفیت‌های جامعه پرستاری، تمامی همکاران شاغل در عرصه‌های  آموزشی و بالینی و نیز پیشکسوتان بازنشسته را به مشارکت فعال در انتخابات نظام پرستاری دعوت می‌نماید.

همچنین تمام ائتلاف‌های جدید التأسیس را که از انشقاق و انشعاب یا تجمیع گروه‌ها و ائتلاف‌های دیگر شکل گرفته‌اند به اخلاق‌مداری توصیه نموده، از نگاه کاسب مآبانه به سازمان نظام پرستاری و نیز وام‌داری به جریان‌ها و نهادهای خاص برحذر می‌دارد .

امید است با برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور توأم با مشارکت حداکثری تمامی گروه‌های پرستاری اعتلاء و اقتدار پرستاری کشور را شاهد باشیم.»