ابراهیم رئیسی با حضور در اولین دوره «اردوهای راهیان پیشرفت» به مناسبت روز دانش‌آموز بار دیگر معترضان را تهدید به برخورد کرد.

به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، رئیسی پس از هشت هفته اعتراض در شهرهای مختلف گفت که «آمریکایی‌ها و دشمنان ما دنبال این بودند که با پیاده کردن نمونه کارهای خود در لیبی و سوریه کشور را ناامن کنند» اما شهرهای ایران همه امن هستند.

او بار دیگر به معترضان هشدار داد: «اغتشاش و تلاش برای بهم ریختن کشور با اعتراض فرق دارد و حتما باید با اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد می‌کنند، برخورد می‌شود.»

حکومت ایران همواره اعتراض‌های مردمی را «اغتشاش» خوانده و آن را به دشمنان و عوامل خارجی نسبت داده و معترضان را تهدید کرده است.