ابهام در وضعیت ۱۸ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات..

دادستان تهران با اعلام اینکه ۲۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات به ایران بازنگشته از پیگیری قضایی ۲۵۰ صادر کننده به دلیل بازنگردان حدود هفت میلیارد یورو از این ارزها خبر داد.

علی القاصی‌مهر گفت: «مجموع تعهدات ارزی حاصل از صادرات و رفع تعهد نشده، حدود ۲۵ میلیارد یورو است، اما مجموع آن چه که به قوه قضاییه در قالب فهرست ۲۵۰ نفر اعلام شد، ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو است.»

او اعلام نکرد که بقیه این رقم مربوط به چه صادرکنندگانی است.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز نهم تیر اعلام کرده بود که صادرکنندگان ۲۰ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به ایران بازنگردانده‌اند و دولت ممکن است با آنها برخورد قضایی کند. 

بانک مرکزی ایران هم اعلام کرده بود که اطلاعات ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند، به قوه قضاییه ارسال کرده است.

این بانک اعلام نکرده بود که این ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی دقیقا چه مقدار از ۲۷ میلیارد دلار را به کشور بازنگردانده‌اند.

پیش از این کیوان کاشفی، نایب ریيس اتاق بازرگانی ایران، گفته بود که از ارزهای بازنگشته به کشور تنها حدود دو و نیم میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی است.

شرکت‌های اقتصادی وابسته به تعدادی از نهادهای حکومتی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام در صادرات کالا به خارج نقش دارند.

دادستان تهران همچنین اعلام کرد که پرونده ۱۵۰ صادرکننده که ارز را به کشور برنگردانده‌اند به بازپرسی ارسال و برای برخی از آنها کیفرخواست صادر شده است.

القاصی‌مهر افزود که بانک مرکزی دو فهرست ۱۵۰ نفره و ۱۰۰ نفره را در دو نوبت به دادستانی ارسال کرده است.

او همچنین اعلام کرد که درباره فهرست ۱۰۰ نفره دوم نیز جلساتی با نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شده است. / ایران اینترنشنال

Share: