اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه آن چه که “ماشین اطلاعات نادرست” روسیه به دلیل حمله به اوکراین خواند اعمال کرده است.
اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت که این اتحادیه دیگر اجازه نخواهد داد شبکه هایی مانند “روسیه امروز” که با عنوان RT شناخته می شوند و همچنین شبکه خبری “اسپوتنیک” برای کشورهای عضو این اتحادیه برنامه پخش کنند.
این ممنوعیت شامل تمامی شرکت های تابعه آن ها هم می شود.
رئیس کمیسیون اروپا گفت: “آن ها دیگر اجازه نخواهند داشت تا دروغ های خود را برای توجیه جنگ با اوکراین و ایجاد تفرقه بین کشورهای اتحادیه اروپا منتشر کنند. این اتحادیه همچنین در حال تمدید تحریم های خود علیه بلاروس، متحد نزدیک روسیه است.”