24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

اتمام حجت کارگران هفت‌تپه با دولت و هشدار درباره بازگرداندن مدیریت این شرکت به بخش خصوصی

  جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن به دولت درباره تبعات بازگرداندن مدیریت این شرکت به بخش خصوصی هشدار دادند. آن‌ها همچنین خواستار بازگشت اسماعیل بخشی به کار خود، حل و فصل مطالبات معوق و نظارت کارگران بر امور شرکت شدند.

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه استان خوزستان در بیانیه جدید خود با دولت ابراهیم رئیسی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) «اتمام حجت» کرده و گفتند: «این‌بار با شما طرف حساب هستیم.»

به گفته نویسندگان بیانیه، مشکل کلیدی امروز هفت‌تپه واگذاری آن به «هفت طرح» و حتی «کارگران» نیست بلکه مساله اصلی به دولت برمی‌گردد که «معلوم نیست چه خوابی برای هفت‌تپه دیده است».

آن‌ها تاکید کردند اکنون «توپ در زمین دولت و وزارت صمت» است تا به توافق و وعده خود عمل کنند و یادآور شدند: «برگشت به بخش خصوصی تحت هر بهانه‌ای یعنی برگشت ما به خیابان و روز از نو روزی از نو.»

در این بیانیه همچنین به «پنج سال جنگ» کارگران هفت‌تپه برای باز کردن «گوش‌های ناشنوا در سه قوه» و خلع ید از بخش خصوصی اشاره و یادآوری شده است که در سال ۹۴ این شرکت ۲۴ هزار هکتاری را با پیش پرداخت تنها شش میلیارد تومان خریداری کرده بودند.

اعتصاب و اعتراض گسترده کارگران هفت‌تپه از سال ۹۷ و سه سال پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی آغاز و منجر به بازداشت تعدادی از کارگران شد.

این اعتراض‌ها در ماه‌های بعدی هم ادامه یافت و خواسته اصلی کارگران علاوه بر مطالبات صنفی و پرداخت معوقات مزدی، لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه بود.

در نهایت پاییز سال ۱۴۰۰ و با آمدن دولت ابراهیم رئیسی، بخش خصوصی از این شرکت خلع ید و مدیریتش به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.

کارگران هفت‌تپه در بیانیه جدید خود یادآوری کرده‌اند موضوع کلیدی در آن مرحله، بقای «شرکت در معرض نابودی کامل» بود چرا که مدیران مجموعه قصد داشتند چند هزار کارگر را اخراج و شرکت را تغییر کاربری دهند اما امروز «آن مرحله با همت و اتحاد کارگران تمام شده است».

به گفته نویسندگان بیانیه، واگذاری هفت‌تپه به هفت طرح جزو توافق مسوولان دولتی با نمایندگان کارگران بود اما این شرکت در دوره‌ای به‌صورت «مدیریت پیمانی» واگذار شد و مرحله نهایی هنوز انجام نگرفته است.

به اعتقاد کارگران هفت‌تپه، در این مدت این شرکت «از مخاطرات قبلی رها شد» اما «فساد و پارتی‌بازی و کارهای پشت‌پرده هم‌چنان ادامه دارد» چون دولت بدهی خود را به بانک و سهامدار نمی‌دهد و هفت طرح هم «از این بازی بهره می‌برد».

در این بیانیه با تاکید بر اینکه مشکل اصلی نیشکر هفت‌تپه خود دولت است، به نقل از کارگران امضاکننده‌ آمده است: «ما خواست‌های معوقمان را دنبال می‌کنیم از جمله این که همکارمان اسماعیل بخشی باید به سر کار برگردد و دیگر مطالبات معوق مانده حل و فصل شود. ما بر نظارت کارگران بر امور شرکت برای توسعه کار و تولید تاکید داریم.»

آن‌ها در پایان خطاب به دولت نوشتند: «شما دارید بحران درست می‌کنید و ما هم داریم روشن به شما هشدار می‌دهیم.»

هفته گذشته نیز شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال واگذاری مجدد این شرکت به بخش خصوصی هشدار دادند.

کارگران معترض تاکید کردند وضعیت نیشکر هفت‌تپه دقیقا به وضعیت سال قبل از واگذاری به امید اسدبیگی رسیده است، یعنی زمانی که کشت و کار و اداره برق شرکت و نیز تعمیر، شست‌و‌شو و نگهداری پمپ‌ها رها شده بود.

از سال‌های گذشته تاکنون کارگران شرکت هفت‌تپه از جمله اسماعیل بخشی به‌عنوان نماینده معترضان، خواهان اداره شورایی این شرکت و نظارت کارگران بر امور آن شده‌اند.