03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

اجرای حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان

سحرگاه امروز شنبه ۲۸ مردادماه ١۴٠٢، حکم اعدام دستکم دو زندانی بلوچ از بابت اتهام قتل که پیشتر به اعدام (قصاص) محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد.

هویت این زندانی بلوچ « عبدالصمد شاهوزهی » ۲۸ ساله فرزند شاه‌محمد و « محمود ریگی » ۲۸ ساله هر دو اهل و ساکن زاهدان توسط حال وش احراز شده است.

به گفته منابع حال وش« عبدالصمد و محمود در یک پرونده مشترک در مهر ماه سال ۱۳۹۱، به اتهام قتل بازداشت و از دادگاه کیفری این شهر به اعدام (قصاص) محکوم شده‌اند و سحرگاه امروز پس از حدود ۱۲ سال زندان حکم اعدام این دو ‌زندانی به اجر در آمده است.»

احتمال می رود این دو زندانی اعدام شده در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته اند که کودک مجرم محسوب می شوند و مجموعه حال وش در حال بررسی این موضوع است.

قابل ذکر از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا امروز ۲۸ مرداد دستکم ۸۰ زندانی بلوچ از جمله چهار زن اعدام شده اند، و از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ دست کم ۱۸۱ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف کشور اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است.

حال وش