اجرای حکم ضدانسانی ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر کارگر زحمت‌کش بازنشسته شرکت واحد اتوبوس‌رانی

سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه، حکم ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر کارگر زحمت‌کش بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اجرا شد.

رسول طالب‌مقدم، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران که از جمله بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸ بود، در پی تماس‌های مکرر و تهدید وثیقه‌گذار در زمینه به اجرا گذاشتن وثیقه، خود را روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه، به شعبه یک اجرای احکام، مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد.

وی پس از مراجعه، بلافاصله با اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق مواجه شده و با شرایط جسمی‌ نامناسب، به قرنطینه زندان اوین منتقل شده است.

رسول طالب‌مقدم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی افشاری محکوم به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری و تبعید شده بود.

این حکمی بود که به واسطه آن، ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر کارگر زحمت‌کش  سیدرسول طالب‌مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فرود آمد و سپس برای اجرای حکم، به قرنطیه زندان اوین منتقل گردید.

قوه قضاییه و مسئولین زندان، باید پس از اجرای حکم ظالمانه ۷۴ ضربه شلاق که باعث زخم و متورم شدن و کبودی پشت وی شده و نگرانی همسر و فرزندان و همکارانش را در پی داشت، هر چه سریع‌تر او را برای مداوا به مراکز درمانی خارج از منتقل کنند.

در این رابطه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، قویا به مسئولین قضایی و زندان هشدار می‌دهد، با وجود گسترش اپیدمی ویروس کرونا در زندان‌ها، در صورت بروز هرگونه اتفاق ناگوار برای سیدرسول طالب‌مقدم، باید پاسخگو باشند.

سیدرسول طالب‌مقدم سال‌ها است در سندیکا، در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و از سوی مدیریت شرکت واحد، حراست و نیروهای امنیتی، بسیار مورد تهدید واقع شده است.

وی پس از بازداشت در روز جهانی کارگر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دو سال حبس، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی، اجرای حکم ضدانسانی ۷۴ ضربه شلاق، دو سال زندان و دو سال تبعید برای سیدرسول طالب‌مقدم و همچنین احکام ظالمانه قضایی علیه فعالین کارگری، فعالان صنفی معلمان، دانشجویان و حامیان کارگران را محکوم کرده و خواهان لغو فوری این احکام ظالمانه شده است.

Share: