احتمال حمایت مالی مقامات آلمانی از تروریست ها

روزنامه آلمانی ولت مدعی شده است، که مقامات آلمان می توانستند تصادفا از تروریست ها حمایت مالی کنند

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه ولت در این باره می نویسد: با استناد به منبعی در نیروی انتظامی برلین، در آلمان كمک های ارائه شده به مشاغل در طی شیوع ویروس كرونا می تواند برای حمایت از اسلام گرایان باشد.

در این مقاله آمده است: در برخی موارد، سوء ظن به تأمین مالی مستقیم تروریسم وجود دارد.

در سه مورد، نشانه هایی وجود دارد که مبالغی را که در جریان همه گیری پرداخت شده است، برای حمایت از شبه نظامیان در خاورمیانه ارسال شده است.

اکنون سرویس امنیت دولتی و دادستانی بیش از صد تحقیق در پایتخت علیه ۶۰ نفر انجام می دهند. مقامات در حال بررسی این هستند که آیا این پول با تقلب دریافت شده است یا مراتب قانونی طی کرده است.

خسارت در پرونده های جنایی حدود یک میلیون یورو است، در بازرسی ها حدود ۲۵۰ هزار یورو ضبط شد.

در آلمان، از ۲ نوامبر، محدودیت و ممنوعیت وضع شده توسط دولت و ایالت های کشور برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ادامه دارد.

در این مدت رستوران ها، بارها، کافه ها و هتل ها بسته هستند.

Share: