روز چهارشنبه با توافق حزب سوسیالیست فرانسه و فرانسه ی نافرمان، جبهه ای که به ابتکار ژان لوک ملانشون جهت انتخابات پارلمانی ماه ژونن این کشور تشکیل شده، گسترده شد. پیش از این فرانسه نافرمان با «نسل. سوسیالیست» که جریانی انشعابی از حزب سوسیالیست فرانسه است، اکولوژیست ها (سبزها) و نیز حزب کمونیست فرانسه به توافق رسیده بود. توافق با اکولوژیست ها روز یکشنبه، توافق با حزب کمونیست فرانسه روز سه شنبه و توافق با حزب سوسیالیست فرانسه روز چهارشنبه ی این هفته اعلام شد. تلاش برای جلب سایر احزاب، گروه ها، شخصیت های سیاسی، فرهنگی و کارگری و اتحادیه ها و نهادها به این جبهه ی گسترده ادامه دارد. قرار است روز شنبه ی آینده این جبهه ی نوین، رویداد مشترکی را برگزار کند.

ملانشون برای این توافق راه جدیدی را در پیش گرفت و با سه حزب چپ فرانسه سه بیانیه ی جداگانه امضا کرد که در بسیاری از موارد مشترک و در برخی موارد دیگر دارای تفاوت هایی هستند. هدف این جبهه ی مشترک، شکست ماکرون در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن و همچنین پیروزی بر راست افراطی اعلام شده است. احزاب تشکیل دهنده ی این اتحاد نوین توافق کرده اند پیشنهاد آن ها برای نخست وزیری آینده ی فرانسه، ژان لوک ملانشون خواهد بود که نیروی عمده ی این ائتلاف را تشکیل می دهد. بر اساس گزارشات اعلام شده، اکولوژیست ها در ۱۰۰ حوزه و حزب کمونیست در ۵۴ حوزه کاندیدا معرفی خواهند کرد. از سهمیه ی حزب سوسیالیست و فرانسه نافرمان هنوز گزارشی منتشر نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.