احضار جمعی تعدادی از کارگران معترض هپکو اراک به شعبه ۱۰۶ دادگاه

بر اساس اخبار رسیده از کارگران هپکو، دادگاه کیفری شهرستان اراک امروز شنبه ۲۳ فروردین با ابلاغیه ای ۱۶ کارگر این کارخانه را به شعبه ۱۰۶ احضار کرده است واین کارگران باید تا ۳۰ فروردین به دادگاه مراجعه کنند.

 کارگران هپکو اراک در سال گذشته بارها برای عدم پرداخت مطالبات عقب افتاده دست به تحصن وتجمع زدند و چندین بار اقدام به بستن ریل راه آهن مسیر شمال کردند .

اما بجای رسیدگی به معوقات مزدی و مطالباتشان مورد ضرب وشتم قرارگرفتند و برایشان از سوی عوامل امنیتی پرونده سازی شد .

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن برسمیت شناختن حقوق حقه کارگران هپکواراک ،احضار زندان وبازداشت کارگران وفعالین کارگری را محکوم میکند و خواستار منع تعقیب کارگران معترض و حق طلب هپکو اراک میباشد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

.

Share: