03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

احضار مجدد ابوالفضل خوران به دادگاه

در فاصله یک هفته از «محکومیت ۶ سال و ۸ماه حبس تعزیری، ۷۲ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از فضای مجازی، ۲ سال تبعید به شهر دلفان»  بار دیگر این فعال صنفی معلمان، روز ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ به اتهام تبلیغ علیه نظام به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی اراک احضار شده است.

این در حالیست که ابوالفضل خوران پیش‌تر در شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۵ کیفری اراک، با اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شده است.