اخبار تکمیلی در مورد بازداشت کارگران هفت‌تپه

بازداشت کارگران هفت‌تپه همچنان ادامه دارد!

بر اساس آخرین خبر های دریافت شده امروز شش نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه، توسط پلیس اطلاعات  امنیت بازداشت و به زندان دزفول انتقال داده شده اند.

اسامی  تعدادی از بازداشت شده گان‌ به قرار زیر است :

۱ فیصل تعالبی

۳ سید اسماعیل جعاوله

۳ عادل سماعی 

۴ رستم عبداله زاده

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آن است که به احضار ،تهدید،  بازداشت و زندانی کردن کارگران هفت‌تپه خاتمه  داده شود و کلیه کارگران زندانی سریعا آزاد گردند.

به جای زندانی کردن و ایجاد رعب و وحشت بهتر است جوابگوی خواست و مطالبه کارگران باشید. جای کارگر در زندان نیست!

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

۲۴ اردیبهشت ۹۸

Share: