تبریز غوغا کرد! آتش زدن خودروی نیروی انتظامی توسط مردم خشمگین

مردم تبریز در میدان فهمیده منطقه رشدیه تبریز اقدام به آتش زدن خودروی نیروی انتظامی کردند

مردم تبریز در یازدهمین روز اعتراضات سراسری به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت شعار دادند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه به منظور سرکوب مردم وارد خیابان‌ها شده؛ اما بدلیل زیادی جمعیت پا به فرار گذاشتند. مردم تبریز نیز اقدام به آتش زدن خودروی نیروی انتظامی که هنگام فرار به جای مانده بود کردند. این اقدام در میدان فهمیده در منطقه رشدیه تبریز رخ داد. مردم تبریز از ظهر امروز با تجمع در این منطقه تظاهرات خود را آغاز کرده بودند.

چهارم مهر یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب دوشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۱ شروع شد. مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای شعار می‌دادند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌اند. بهمین دلیل تعداد فیلم‌های مخابره شده از صحنه‌های درگیری بسیار کم است. بنا به گزارش‌های رسیده، مردم در بسیاری از شهرها نمادهای خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی را به آتش کشیده‌اند. تلاش سران حکومت برای کنترل و سرکوب قیام با قطع اینترنت تاکنون نتیجه‌ای نداشته و مردم همچنان در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

مریوان – تظاهرات مردم با شعار مرگ بر خامنه ای !

مردم مریوان در میدان اصلی شهر تجمع کرده و شعار مرگ بر خامنه ای سر می‌دهند

مردم مریوان در یازدهمین روز تظاهرات سراسری به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند. مردم مریوان بر علیه سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت همچنین شعار مرگ بر دیکتاتور و می‌کشم می‌کشم هر آنکه خواهرم کشت دادند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه در هراس از گوشمالی توسط مردم جرات نزدیک شدن به آنها را ندارند. سران حکومت در تلاش برای سرکوب اعتراضات اینترنت را قطع کرده است اما مردم بدون توجه به این اقدامات به اعتراضات خود ادامه دادند.

چهارم مهر یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب دوشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۱ شروع شد. مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و شعار مرگ بر خامنه ای  سر می‌دادند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌اند. بهمین دلیل تعداد فیلم‌های مخابره شده از صحنه‌های درگیری بسیار کم است. بنا به گزارش‌های رسیده، مردم در بسیاری از شهرها نمادهای خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی را به آتش کشیده‌اند. تلاش سران حکومت برای کنترل و سرکوب قیام با قطع اینترنت تاکنون نتیجه‌ای نداشته و مردم همچنان در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

 – جمهوری اسلامی نمی خوایم! شعار تظاهرات مردم

مردم بابلسر با شعار جمهوری اسلامی نمی خوایم در خیابان‌های شهر تظاهرات کردند

جوانان و مردم بابلسر با شعار «جمهوری اسلامی نمی خوایم» در خیابان‌های اصلی شهر تظاهرات کرده‌اند. این تظاهرات در یازدهمین شب اعتراضات سراسری مردم انجام می‌شود. زیادی جمعیت به حدی بود که ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه جرات سرکوب مردم را نداشتند. مردم در سراسر کشور با شرکت در تظاهرات انزجار خود را از سران حکومت و سیاست‌های سرکوبگرانه آنها ابراز داشته‌اند. مقامات دولتی تلاش می‌کنند که با قطع اینترنت مانع گسترش تظاهرات شوند؛ اما مردم بدون اعتنا به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.

چهارم مهر یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب دوشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۱ شروع شد. مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای شعار می‌دادند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌اند. بهمین دلیل تعداد فیلم‌های مخابره شده از صحنه‌های درگیری بسیار کم است. بنا به گزارش‌های رسیده، مردم در بسیاری از شهرها نمادهای خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی را به آتش کشیده‌اند. تلاش سران حکومت برای کنترل و سرکوب قیام با قطع اینترنت تاکنون نتیجه‌ای نداشته و مردم همچنان در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

جنگ و گریز خیابانی در رشدیه تبریز!

جوانان در رشدیه تبریز با ماموران یگان ویژه و نیروی انتظامی درگیر شده و جنگ و گریز خیابانی ادامه دارد

مردم تبریز در یازدهمین روز اعتراضات مردم ایران به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای شعار می‌دهند. ماموران با حمله به تظاهرکنندگان در صدد سرکوب آنها برآمده؛ اما مردم در مقابل آنها مقاومت می‌کنند. درگیری در محله رشدیه تبریز به جنگ و گریز خیابانی کشیده شده است. ماموران با شلیک و زدن گاز اشک‌آور، تلاش می‌کنند مردم را متفرق کنند. اما مردم با پرتاب سنگ به سمت ماموران، مانع این کار می‌شوند. جنگ و گریز در رشدیه تبریز تا زمان ارسال خبر ادامه داشت.

چهارم مهر یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب دوشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۱ شروع شد. مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای شعار می‌دادند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌اند. بهمین دلیل تعداد فیلم‌های مخابره شده از صحنه‌های درگیری بسیار کم است. بنا به گزارش‌های رسیده، مردم در بسیاری از شهرها نمادهای خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی را به آتش کشیده‌اند. تلاش سران حکومت برای کنترل و سرکوب قیام با قطع اینترنت تاکنون نتیجه‌ای نداشته و مردم همچنان در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

بابلسر – جمهوری اسلامی نمی خوایم! شعار تظاهرات مردم

مردم بابلسر با شعار جمهوری اسلامی نمی خوایم در خیابان‌های شهر تظاهرات کردند

جوانان و مردم بابلسر با شعار «جمهوری اسلامی نمی خوایم» در خیابان‌های اصلی شهر تظاهرات کرده‌اند. این تظاهرات در یازدهمین شب اعتراضات سراسری مردم انجام می‌شود. زیادی جمعیت به حدی بود که ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه جرات سرکوب مردم را نداشتند. مردم در سراسر کشور با شرکت در تظاهرات انزجار خود را از سران حکومت و سیاست‌های سرکوبگرانه آنها ابراز داشته‌اند. مقامات دولتی تلاش می‌کنند که با قطع اینترنت مانع گسترش تظاهرات شوند؛ اما مردم بدون اعتنا به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.

چهارم مهر یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم

یازدهمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب دوشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۱ شروع شد. مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای شعار می‌دادند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌اند. بهمین دلیل تعداد فیلم‌های مخابره شده از صحنه‌های درگیری بسیار کم است. بنا به گزارش‌های رسیده، مردم در بسیاری از شهرها نمادهای خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی را به آتش کشیده‌اند. تلاش سران حکومت برای کنترل و سرکوب قیام با قطع اینترنت تاکنون نتیجه‌ای نداشته و مردم همچنان در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.

جدیدترین شعار مردم تهران؛ تا انقلاب نکردیم به خونه برنگردیم! 

مردم تهران با شعار «تا انقلاب نکردیم به خونه برنگردیم» عزم خود برای نابودی حکومت دیکتاتوری را نشان می‌دهند.

مردم تهران در دهمین روز اعتراضات سراسری در بسیاری از مناطق به خیابان‌ها آمده و بر علیه سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت شعار می‌دهند. از جدید‌ترین شعارهایی که زنان و مردان جوان سر‌می‌دهند «تا انقلاب نکردیم به خونه برنگردیم» است که نشان از عزم جزم جوانان برای ادامه اعتراضات تا نابودی حکومت دیکتاتوری دارد. مردم در سراسر نقاط کشور با شعار مرگ بر خامنه‌ای انزجار خود از این حکومت را نشان داده‌اند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ویژه نیز در هراس از مجازات توسط مردم جرات نزدیک شدن به آنها را ندارند. شعار «تا انقلاب نکردیم به خونه برنگردیم» نشانه‌ای از پایان ناپذیری اعتراضات و عزم جزم جوانان دارد.

سوم مهر دهمین روز تظاهرات سراسری مردم

دهمین روز تظاهرات سراسری مردم در ساعات اولیه شب سوم مهرماه ۱۴۰۱ شروع شد. مردم در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه سران حکومت به خیابان‌ها آمده و بر علیه خامنه‌ای شعار می‌دادند. نیروهای یگان ویژه و ماموران نیروی انتظامی نیز به مقابله با مردم پرداخته و به سمت آنها شلیک مستقیم می‌کنند. مقامات دولتی اینترنت در کشور را به صورت کامل قطع کرده‌اند. بهمین دلیل تعداد فیلم‌های مخابره شده از صحنه‌های درگیری بسیار کم است. بنا به گزارش‌های رسیده، مردم در بسیاری از شهرها نمادهای خامنه‌ای، خمینی و قاسم سلیمانی را به آتش کشیده‌اند. تلاش سران حکومت برای کنترل و سرکوب قیام با قطع اینترنت تاکنون نتیجه‌ای نداشته و مردم همچنان در خیابان‌ها به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.