اخراج بیش از ۸۰ تن از کارگران شرکت صنایع فولاد خوزستان

دستکم ۸۰ تن از کارگران شاغل در شرکت صنایع فولاد استان خوزستان از محل کار خود اخراج شدند. گفته می شود بیش از ۵۰ نفر از کارگران اخراج شده ساکنین مناطق محروم اهواز، کوت عبدالله و قلعه چنعان هستند.

به نقل از عصرماخوزستان، کارگران شاغل در شرکت صنایع فولاد استان خوزستان، از اخراج بیش از ۸۰ تن از همکارانشان از محل کار خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰ نفر از کارگران اخراج شده از بخش های مختلف صنایع فولاد در اهواز از ساکنان کوت عبدالله، قلعه چنعان و محلات محروم اهواز هستند.

در این گزارش اسامى برخی از از کارگران اخراجی عنوان شده است که در پی می آید:

١.آل نعمه ٢.رشیدی ٣.صالحی ۴.حمیدی ۵.داوودی ۶.جعفری ٧.حسین تافته ٨.علی سبحانی ٩.خالد سلیم دوخت ١٠.خالد عموری ١١.ابراهیم البوعطوی ١٢.مهدی لطیفی ١٣.محمد مشعلی ١۴.علی البو عطوی ١۵. سید جعفر موسوی ١۶.یوسف عریمشی ١٧.عل غبیشاوی ١٨.رسول زرگانی ١٩.میلاد برون ٢٠.احمد باوی(ستار زرگانى) ٢١.هادی بالدی ٢٢.احمدباوی ٢٣.بدرحزباوی ٢۴.نعیم حزباوی ٢۵.میلادباوی ٢۶.عباس حمودی ٢٧.یونس نواصر ٢٨.جلیل جابری ٢٩.رضامقدم ٣٠.حمیدبگعان ٣١.احمدرادک ٣٢.علیرضا عسکری٣٣.حسن حزباوی ٣۴.قاسم دورقی ٣۵.مهندس صائب ابوالفتحی ٣۶.حسن حزباوی ٣٧.امین روانان ٣٨.على عرفانى ٣٩.حمید لرکى ۴٠.ایوب یوسفى ۴١.سعید سجراتى۴٢.جعفرى (مدیر پروژه استادیوم) ۴٣.احسان ویسى زاده ۴۴.سعید کریمى ۴۵.مهدى لویمى

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *