۶ ماه قبل کارگران کارخانه فولاد جهان آرا از رئیسی قول اخراج نشدن گرفته بودند؛ اما همگی اخراج شدند

همه کارگران فولاد جهان آرا اخراج شدند. این نتیجه قول رئیسی به کارگران کارخانه فولاد جهان آرا، برای اخراج نشدن بود. در زمان بازدید رئیسی از کارخانه فولاد جهان آرای خرمشهر آنها از وی درخواست کردند، کارگرانی که این مجتمع را ساخته‌اند پس از راه اندازی شرکت به کار گرفته شوند. یک کارگر اخراجی با اشاره به قول رئیسی می‌گوید شما به ما قول دادید، هیچ کس اخراج نمی‌شه اما همه ما را اخراج کرده‌اند. رئیسی در حضور کارگران کارخانه فولاد جهان آرا می‌گوید: «عزیزانمان در ستاد که همه زحمت کشیدند اجازه اینکه بخواهد کارگری اینجا بیکار بشود را نخواهند داد.»

 اما در کمتر از ۶ ماه کلیه کارگران کارخانه فولاد جهان آرا بر خلاف قول رئیسی اخراج شدند. این تنها یک نمونه از اخراج کارگران و یا پای‌بند نبودن رئیسی به وعده‌هایی داده شده‌اش نیست. از ابتدای سرکار آمدن، وی وعده پایین آمدن قیمت‌ها و کنترل تورم را داد. اما با گذشت ۱۴ ماه از سرکار آمدن، تورم رشد چشمگیری داشته است که تمام فشار آن بروی مردم بخصوص طبقه فقیر وارد می‌شود.

بن بست‌های گریبان‌گیر و نداشتن راه ‌کار خروج از آن

رئیسی در یک سال گذشته در بن بست‌های گریبان‌گیر محاصره شده است. به دلیل سیاست‌های غیر اصولی و تخصصی در پهنه اقتصادی وی توان هیچ اقدامی ندارد. او تلاش می‌کند با دادن وعده‌های غیر واقعی مطالبه‌گری مردم را به تاخیر بیندازد. اما انجام نشدن وعده‌ها باعث مخدوش شدن جایگاه وی و جدی نگرفتن حرف‌هایش توسط مردم می‌شود. وی پیش از این به بازنشستگان تامین اجتماعی وعده‌های زیادی برای رفاه و رسیدگی به وضعیت آنها داده بود. بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از انجام نشدن وعده‌های وی در خیابان‌ها فریاد می‌زدند: «شش کلاسه دروغگو حاصل وعده‌هات کو.»