بیش از ۸۰ نفر از کارگران شرکت آراپوش گستر قزوین در آستانه شروع سال جدید اخراج شدند. این کارگران که بسیاری از آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دادند بدون حقوق و پرداخت پول از کار اخراج شدند. کارگران می‌‌گویند اخراج خودسرانه و غیرقانونی ما در شب عید، آنهم با این تورم و گرانی شدید زندگی ما را در معرض نابودی قرار می‌دهد. به گفته کارگران، به‌رغم مراجعه به اداره کار اما به‌دلیل نبود قوانین حمایت کارگری، هیچ‌یک از آنها حاضر نیستند به شکایات ما رسیدگی کنند.

طی روزهای گذشته بیش از ۸۰ نفر از کارگران شرکت آراپوش گستر قزوین که بسیاری از آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دادند به‌طور جمعی از کار اخراج شده‌اند.

اخراج این کارگران در آستانه‌ شروع سال جدید به‌لحاظ مالی و روحی، ضربه شدیدی به آنها وارد کرده است. کارگران اخراجی می‌گویند، پس از ماه‌ها رنج و زحمت در شرایط سخت کاری با حقوق‌های ناچیز، بدون پرداخت عیدی اخراج شده‌ایم.

اخراج کارگران شرکت آراپوش گستر به‌رغم ۱۲ ساعت کار روزانه و اضافه کاری اجباری

این کارگران می‌گویند بیشتر روزهای سال را، وادار به انجام اضافه‌ کاری‌ هستند و مجبور بوده‌اند، روزی ۱۲ ساعت کار کنند. آنها همچنین می‌گویند ما حتی در روزهای تعطیل نیز باید سر کار می‌رفتیم.

این در حالی بوده است که تنها پول ناچیزی به‌عنوان اضافه‌کاری روزهای تعطیل به کارگران پرداخت شده است. به گفته کارگران، اضافه‌کاری‌های اجباری روزانه در حقوق ماهانه آنها در نظر گرفته نشده است.

این کارگران از حق بیمه و قوانین کار برخوردار نبوده و بازنشستگی و سایر حقوق کارگری شامل آنها نمی‌شود.

بر اساس آمار وزارت کار، دربازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۸، تعداد زنان سرپرست خانوار، از ۲میلیون و ۷۷۳ هزار نفر به ۳میلیون و ۵۱۷ هزار نفر رسیده است. باید توجه داشت که با بیکار شدن این زنان، بیش از ۱۰ میلیون نفر از اعضای خانوادهایشان با از دست دادن منبع درآمد خود‌ با سخت‌ترین شرایط معیشتی مواجه شده‌اند.

نبود قوانین حمایت از زنان سرپرست خانوار در ایران، به‌ویژه در دوران کرونا باعث تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی به آنها شده است. با این حال حکومت هیچ طرح حمایتی از آنها ندارد و آنها را به فراموشی سپرده است.