سه تن از کارگران کارخانه سیمان آباده، در پی اعتراض به معوقات مزدی‌شان، از محل کار خود اخراج شدند. همچنین ۹۵۰ کارگر کارخانه کیان تایر در پی تعطیلی این کارخانه، بدون دریافت حقوق و مزایای خود در بلاتکلیفی بسر میبرند.

فارس، سه تن از کارگران کارخانه سیمان آباده از محل کار خود اخراج شدند.

بر اساس این گزارش، اواخر سال ۱۴۰۰، جلسه‌ رفع موانع و مشکلات کارگران کارخانه سیمان آباده با حضور فرماندار وقت و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آباده برگزار شد.

آن جلسه منجر به پرداخت ۲ ماه از هفت‌ ماه حقوق معوقه کارگران شد، اما سه تن از کارگران این کارخانه که به نمایندگی از دیگر کارگران به دفاع از حق آنها و بیان مشکلات پرداخته بودند، از محل کارشان اخراج شدند.

در این گزارش آمده است؛ اخراج این کارگران که اقدام تهدید آمیز مدیریت این کارخانه در راستای خاموش کردن اعتراض سایر کارگرانی که همچنان ماه‌ها حقوق معوقه دارند بوده، وعده های بی عمل رئیس اداره کار شهرستان آباده را در پی داشته است. بر این اساس؛ وی در هفته دوم سال جدید، وعده‌ برپایی جلسه‌ای با فرماندار وقت را در این خصوص داده که بعد از گذشت چند مدت و شنیده شدن زمزمه‌های تغییر فرماندار آباده، این جلسه هم به تعویق افتاده است.

در پی تعطیلی کارخانه کیان تایر؛ مزد معوقه و بلاتکلیفی کارگران

به گزارش صدا و سیما، ۹۵۰ کارگر کارخانه کیان تایر علیرغم تعطیل شدن کارخانه، معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند.

بر اساس این گزارش، از دو سال پیش این کارخانه اعلام ورشکستگی کرده در حالی که به گفته کارگران روزانه حدود ۷۰ تن تولید لاستیک داشته است.

با اعلام ورشکستگی، اداره تصفیه و ورشکستگی مدیریت این کارخانه را به دست گرفته و در این مدت روز به روز میزان تولید این کارخانه کاهش یافته است.

در چند ماه آخر سال ۱۴۰۰ با کاهش تولید، کم کم کارخانه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه تعطیل شده است.

در حال حاضر ۹۵۰ کارگر این کارخانه بدون دریافتی و حقوق، از کار بیکار شده اند.

با این حال، مدیر اجرایی این کارخانه مدعی شده است که قرارداد کارگران مانند سال‌های قبل تمدید و هیچ کارگری اخراج نخواهد شد. او وعده داده است که تا چند روز آینده وضعیت مالک این کارخانه مشخص شده و از هفته آینده تولید کارخانه از سرگرفته خواهد شد.