اخراج کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج

شهردار یاسوج به جای پاسخگویی به مشکلات کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج در مقابل حقوق معوقه آنها، به پیمانکار راه حل می‌دهد که اگر نمی‌توانید حقوق بدهید، آنها را به بیمه بیکاری معرفی کنید.

اکنون حدود ۵ ماه است که کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج حقوق عقب‌افتاده دارند و حق بیمه آنها نیز پرداخت نشده است؛ بارها دست به تجمع اعتراضی زدند، ولی تاکنون به حق و حقوق‌شان نرسیده‌اند.

شهردار یاسوج به جای این که برای پرداخت مطالبات کارگران اقدامی انجام دهد، به پیمانکار راه‌حل می‌دهد که کارگران را تعیین‌تکلیف کرده و به بیمه بیکاری معرفی نماید.

بیمه بیکاری به کارگرانی پرداخت می‌شود که از کار اخراج شده باشند و شهردار عملا این توصیه را به پیمانکار می‌کند. او که در مقابل تجمع اعتراضی مستمر آنها ناتوان از پاسخگویی است راه حل را در اخراج کارگران می‌بیند.

در همین رابطه شهردار حتی رهنمودهایی نیز به پیمانکار داده است که چگونه و با چه اقداماتی بیکار کردن کارگران برای سازمان تامین اجتماعی قابل قبول واقع می‌گردد.

اقدامی ظالمانه علیه کـارگران شهرداری که در همکاری میان شهردار، پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و در بهترین حالت، کارگران چند ماه حقوق بیکاری می‌گیرند و دیگر تمام می‌شود.

 مطالبات کـارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج

کارگران شهرداری یاسوج می‌گویند: «اضافه بر ۵ ماه حقوق عقب‌افتاده، مزایای مزدی نیز طلبکار هستیم و همچنین نگران حق بیمه‌هایی می‌باشیم که به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.»

کارگران ادامه می‌دهند: «در صورت واریز نشدن حق بیمه ما به سازمان تامین اجتماعی، در دریافت خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های خود و خانواده با مشکل مواجه خواهیم شد.»

موضع شورای شهر و شهردار در خصوص کارگران شهرداری

شورای شهر یاسوج به مصوبه حقوق قانونی کارگران اشاره کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات کارگران از جانب شهرداری می‌باشد.

اما شهردار در واکنش به موضع شورای شهر یاسوج عنوان کرده است که پیمانکار پاسخگوی کارگران است و نه شهردار.

البته او برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و عدم پاسخگویی به مطالبات کـارگران شهرداری، به مفاد قرارداد شهرداری با پیمانکار متوسل شده و راه‌کار را در اخراج و معرفی آنها به بیمه تامین اجتماعی می‌بیند.

وی بر این اساس می‌گوید: «برای شرکت پیمانکار تکلیف شده است در صورتی که در شرایط شیوع کرونا درآمدی ندارد، آن را اعلام کرده تا با کارگران تعیین‌تکلیف و از امکان بیمه بیکاری استفاده کنند.»

اکنون کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج با ۵ ماه حقوق معوقه و ماه‌ها حق بیمه‌ای که برای آنها واریز نشده است در آستانه اخراج و بیکاری قرار گرفته‌اند.

همه این شرایط در حالی است که حتی اگر کارگران مشمول دریافت حق بیمه بیکاری شوند، تازه بایستی ماه‌ها در انتظار و در صف برقراری بیمه بیکاری بمانند.

Share: