اخراج گسترده نمایندگان کارگران کارخانه سیمان جوین و ایجاد جو امنیتی و سرکوب

۶ ماه از اعتصاب کارگران کارخانه سیمان جوین می‌گذرد. مدیریت کارخانه با اخراج و سرکوب کارگران در تلاش است که از اعتراضات آتی جلوگیری کند.

در کارخانه جو امنیتی برقرار است و کارگران را بشدت کنترل می‌کنند. خواسته‌های این کارگران پس از ۶ ماه هنوز به نتیجه نرسیده است. مدیران سرکوبگر کارخانه با اخراج نماینده کارگران به نام آقای مهندس اسکندری سعی در کنترل کارگران دارند. مهندس اسکندری بدلیل اشراف به قوانین کار از ضایع شدن حقوق کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری می‌کرد.

اخراج نمایندگان کارگران زمینه‌ساز سرکوب کارگران کارخانه سیمان جوین

بعد از اخراج مهندس اسکندری کارگران برای بازگشت او ۵ روز در اعتصاب بودند. در نهایت مدیرعامل سیمان جوین با بازگشت او به سرکار به عنوان نگهبان ساده موافقت کرد که مهندس اسکندری قبول نکرد. در ادامه اورعی مدیرعامل شرکت، برای سرکوب بیشتر کارگران اقدام به تصفیه مدیران شرکت نمود. در این راستا مدیر فنی، مدیر تولید، مدیر مکانیک و یک مدیر بخش اداری مجبور به تسویه حساب با شرکت شدند. مدیرعامل با این کار می‌خواهد کسانی که به قوانین کار اشراف دارند را اخراج کند. به این ترتیب افرادی که به قوانین کار اشراف داشتند اخراج شده تا وی بتوانند با دست بازتر به بهره‌کشی از کارگران ادامه دهد.

به تعویق انداختن طرح طبقه بندی مشاغل

اقدام دیگر مدیرعامل به تعویق انداختن طرح طبقه بندی مشاغل است. این طرح قرار بود که از مدت‌ها قبل اجرا شود. ولی اجرای آن را تا آبان ماه به تعویق انداخته‌اند. آنها می‌خواهند در این مدت کارگران معترض را شناسایی و اخراج کنند. به این ترتیب از طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان اهرم فشار و سرکوب کارگران استفاده می‌کنند.

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان جوین همزمان با اعتصاب سیمان سپاهان شروع شده بود. اما اعتصاب با سرکوب و اخراج نمایندگان کارگران خاتمه یافت. چند هفته قبل هم کارگران درصدد اجرای اعتصاب در شرکت بودند. اما بدلیل اخراج مهندس اسکندری و آقایان غضنفری و سپهریان این تلاش به جایی نرسید.

مدیر عامل با تطیمع درصدد ساکت کردن نمایندگان کارگران بود که خوشبختانه موفق نشد.

پیش از این قوه قضاییه مهندس اسکندری را بازداشت کرد. دادگاه او را به ۲ سال زندان و شلاق محکوم کرد. اما بدلیل ترس از واکنش کارگران از اجرای آن خودداری نمود.

درحال حاضر مدیریت شرکت با رانت و رشوه توانسته است سند مالکیت بیش از ۱۰۰ هکتار کوه‌های خوراک سیمان جوین را به نام خودش صادر کنند.

همدستی مدیرعامل با سران حکومت برای بهره‌کشی بیشتر از کارگران

کارگران کارخانه سیمان جوین همدستی سران حکومت و مدیریت شرکت برای بهره‌کشی بیشتر از کارگران را به چشم می‌بینند. اورعی مدیرعامل شرکت با نزدیک شدن به سران حکومت درصدد سرکوب کارگران است. او با زدن عکس آخوند مکارم شیرازی در اطاق کارش می‌خواهد خود را تحت حمایت او نشان دهد. این اقدام برای این است که بتواند با همدستی آخوندهایی مانند مکارم به بهره‌کشی از کارگران ادامه دهد.

Share: