شهردار کوت عبدالله دستور اخراج ۱۲۰ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله را صادر کرد. ۱۷ تن از این کارگران که به آنها بلاتکلیف گفته می‌شد، ۷ ماه دستمزد طلب دارند. اما شهرداری کوت عبدالله زمانی برای پرداخت این مطالبات معوقه مشخص نکرده است. ۸۵ تن از کارگران اخراجی هم در ۳ ماه گذشته تنها یک میلیون تومان دستمزد دریافت کرده‌اند. بنا به گفته این کارگران از سال ۹۸ تا کنون هیچگاه مطابق قانون کار دستمزد این کارگران پرداخت نشده و هر چند ماه یک بار وجوهی تحت عنوان کارت هدیه به کارگران پرداخت کرده‌اند.

پرداخت مبالغ اندک یک میلیون‌تومانی به کارگران شهرداری کوت عبدالله در حالی است که به گفته رسانه‌ها برخی از کارکنان این شرکت پیمانکاری، حقوق‌هایی با رقم‌های ۷۷ میلیون، ۴۰ میلیون، ۳۵ میلیون و… در ماه دریافت می‌کرده‌اند.

سود چند باره شرکت‌ پیمانکاری با پرداخت نکردن دستمزد کارگران

پرداخت این مبالغ به کارکنان در حالی است که کارگران شهرداری کوت عبدالله برای اخذ دستمزد یک میلیون تومانی خود مجبور به برگزاری چندین تجمع اعتراضی بودند. شرکت پیمانکاری در همکاری با شهرداری و سایر مقامات حکومتی، با پرداخت نکردن دستمزد کارگران از سود سپرده گذاری آن نیز بهره‌مند می‌شد. به همین دلیل هر چند ماه یکبار صاحبان این شرکت بعد از تجمع‌های اعتراضی کارگران مجبور می‌شدند، بخشی از دستمزد کارگران شهرداری کوت عبدالله را به آنها پرداخت کنند.

استثمار دوباره کارگران با پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده

پرداخت نشدن دستمزدها از مشکلات عمده کارگران محسوب می‌شود. شرکت‌های پیمانکاری با استفاده از رانت و حمایت لابی‌های قدرت دستمزد اندک کارگران را پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که طبق قانون، کارفرما موظف است، دستمزد کارگران را به صورت کامل در زمانبندی مشخص شده، پرداخت کند. اجرا نشدن قوانین نیم‌بند کارگری در این نظام، دست باز به کارفرما برای استثمار هرچه بیشتر کارگران می‌دهد. کارگران در سایه این حاکمیت همه سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. اعتراضات مستمر آنها برای احقاق حقوق‌شان در یک نقطه به اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد.