اخراج ۱۵۰ کارگر نساجی مطهری با اتمام قرارداد کار بیکار شدند

به گزارش منابع کارگری، اخراج ۱۵۰ کارگر نساجی مطهری به بهانه‌های مختلف، باعث نگرانی سایر کارگران شده‌است.

همین گزارشات می‌افزایند: طی چند ماه گذشته، نزدیک به ۱۵۰ کارگر شاغل در کارخانه «نساجی مطهری»، به بهانه اتمام قراردادهای کار خود از کار اخراج شده‌اند.

در توضیح علت اخراج این تعداد کارگر، کارفرما مدعی است به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که در زمینه تامین مواد اولیه تولید در ماه‌های گذشته برای این واحد تولیدکننده انواع پارچه بوجود آمده و از سر ناچاری اقدام به اخراج کارگران کرده است.

کارگران محروم اخراج شده گفتند: به گفته کارفرما، اخراج کارگران در جهت کاهش هزینه‌های جاری کارخانه صورت گرفته‌است. اما این موضوع باعث شده دیگر کارگران نیز امنیت شغلی و آینده کاری خود را در خطر ببینند.

به گفته کارگران؛ سابقه کاری هرکدام از ۱۵۰ کارگری که اخیرا از کار بیکار شده‌اند، نزدیک به  ۵ تا ۱۰ سال بوده است. کارگران همچنین می‌گویند: کارفرما بعد از اخراج آنان، تعداد شیفت‌های کاری کارگران باقیمانده را از سه شیف به دو شیف تغییر داده است.

کارگرانی که هنوز در این کارخانه شاغل هستند، از تلاش همکاران بیکار شده‌ی خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری و بازگشت به کار خبر دادند. آنها گفتند: بعد از سال‌ها کار در این کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.

به گفته کارگران؛ اخراج ۱۵۰ کارگر نساجی مطهری، در حالی اتفاق افتاده که هر یک از کارگران اخراج شده متاهل و دارای زن و فرزند هستند و با وضعیت بوجود آمده، مشکلات زیادی در امرار معاش آنان بوجود خواهد آمد.

کارگران اخراج شده، قادر به تأمین حداقل هزینه‌های زندگی برای خانواده و فرزندان خود نیستند کما اینکه بدلیل بیکاری، امکان استفاده از بیمه سلامت هم ندارند و علیرغم بیکاری، در صورت بیماری خود یا فرزندانشان، قادر به تأمین هزینه دوا و درمان نیستند.

Share: