اخراج ۲۲ کارگر شهرداری رشت بدلیل اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه، در روز جهانی کارگر

در روز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰،  ۲۲ تن از کارگران شهرداری رشت به دلیل اعتراض به عدم پراخت حق بیمه‌ آنان اخراج شده‌اند. شهرداری رشت  موظف است بطور ماهانه حق بیمه کارگران و کارمندان خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

شهرداری رشت  همزمان با سالگرد روز جهانی کارگر ۱۴۰۰، تعداد ۲۲ تن از کارگران شهرداری رشت را که هرکدام بالای ۱۰ سال سابقه کار داشتند اخراج نمود. شهرداری رشت، این کارگران محروم را به علت اعتراض آنها به عدم پرداخت حق بیمه اخراج نموده است.

بدلیل وضعیت غیرقانونی در استخدام کشوری، شهرداری و دیگر شرکت‌هایی که اساسا وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران هستند، کارگران را به صورت قراردادی بکار می‌گیرند. با این شیوه غیر قانونی و ظالمانه که کارفرمایان و شرکت‌های استخدام کننده بکار می‌گیرند، حقوق اولیه کارگران به صورت گسترده نقض می‌گردد. یکی از حقوق پایه و اولیه کارگران، برخورداری از پوشش بیمه‌های اجتماعی است. شرکتها و کارفرمایان بدلیل استخدام موقت این کارگران، حق بیمه آنها را نمی‌پردازند.

کارگران اخراج شده شـهرداری رشت که هرکدام بیش از ۱۰ سال سابقه کار در شـهرداری رشت دارند، در این مدت بدلیل عدم پرداخت حق بیمه‌ آنها مشمول استفاده از دفترچه‌های بیمه نیستند.

این کارگران از ماه‌ها پیش به شـهرداری رشت اعتراض داشته‌اند که چرا حق بیمه آن‌ها پرداخت نمی‌شود؟ چرا آنها پس از بیش از ۱۰ سال مستمر، هنوز نمی‌توانند از خدمات بیمه‌‌های اجتماعی بهره‌مند گردند؟

حال شـهرداری رشت  ، به این بهانه که قرارداد کار این افراد از ابتدا به شکل کارمندی بوده، آنها را اخراج نموده است. در حالیکه اگر این افراد طبق قرارداد کارمندی بکار گرفته شده‌اند، چرا بیش از ۱۰ سال است که کار کارگری را انجام می‌دهند؟ دیگر اینکه اگر قرارداد آنها کارمندی هم بوده، چرا در عرض ۱۰ سال گذشته آنها به استخدام رسمی در نیامده‌اند و همچنان به‌صورت قرارداد موقت بکار گرفته شده‌اند؟

Share: