محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری از اخراج ۵۰۰۰ پرستار ۸۹ روزه و طرحی طی ۳ ماه گذشته خبر داد. وی که از اصطلاح قطع همکاری نام می‌برد، گفت: « در ۳ ماه گذشته برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی با ۵ هزار پرستار فعال، قطع همکاری کرده‌اند». این پرستاران که در دوران کرونا با مایه گذاشتن از جان و سلامت خود وارد خدمت شدند، اکنون با اخراج و بیکاری در این وضعیت گرانی و بحران اقتصادی روبرو هستند.

البته با وجود اعتراف رسمی میرزابیگی، آمار پرستاران اخراجی بسیار بیشتر است.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در این باره می‌گوید: «با فروکش کردن بیماری کرونا در کشور دیگر با پرستاران ۸۹ روزه که قراردادی ناعادلانه بوده است، همکاری نداشته و عدم جذب این همکاران اعلام شده است و پرستاران ۸۹ روزه شغل‌شان را از دست داده و بیکار شده‌اند.»

۴۵ درصد پرستاران ایران پرستاران قرارداد موقت شامل پرستار ۸۹ روزه و طرحی

چندی پیش شریفی مقدم گفته بود ۴۵ درصد پرستاران ایرانی قرارداد موقت هستند که انتظار دارند تبدیل وضعیت شوند. آنها هر لحظه در نگرانی از اخراج ناگهانی و بیکار شدن روزگار می‌گذرانند.

بنا به گفته وی، در ایران ۱۲ مدل پرستار وجود دارد که در هیچ کجای دنیا این دیده نمی‌شود.

سلمان اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به بکارگیری پرستاران ۸۹ روزه و طرحی در دوران شیوع کرونا گفت: «اما در شرایط کنونی متاسفانه به این دلیل که زمان مقرر شده برای فعالیت‌شان به پایان رسیده است، با تعدیل مواجه شده‌اند.»

وی همچون دیگر مقامات حکومتی اخراج این پرستاران زحمتکش را تعدیل نامید.

او همچنین از فوت ۲۰۰ پرستار طی دوران کرونا خبر داد؛ اما منابع مستقل پزشکی این آمار را چندین برابر عنوان کرده‌اند.

البته به‌رغم اعتراف  رسمی میرزا بیگی  اما پرستاران اخراجی آمار را بسیار بیشتر می‌دانند.