ادامه اعتراض کارگران بیکارشده کاشی گیلانا نسبت به مصادره وفروش سوله وزمین ها کارخانه

کارگران بیکارشده کارخانه کاشی گیلانا منجیل دراستان گیلان بار دیگر در روز چهارشنبه 31 اردیبهشت نسبت به مصادره و فروش زمین وسوله های این واحد تولیدی تعطیل شده اعتراض کردند.

از سال 95، چراغ تولید کارخانه کاشی گیلانا خاموش است و کارگران یک پا در اداره کار و یک پا مقابل کارخانه دارند و چشم به صف طویل کامیون‌هایی دوخته‌اند که اموال و دارایی‌های تکه تکه شده را برای فروش خارج می‌کنند.

اعتراضات کارگران برای جلوگیری از نابودی ماشین آلات به جایی نرسید. آنها در تیرماه 98 با تجمع مقابل درهای بسته کارخانه، خطاب به مسئولان یکصدا فریاد زدند: «مانع فروش 15 هکتار زمین و سوله‌های خالی کارخانه کاشی گیلانا شوید!» اما اکنون تنها سوله های خالی زمین کارخانه برای فروش مانده است 

Share: