ادامه اعتراض کارگران پسماند اراک نسبت به شرکت‌ های پیمانکاری و پایمال شدن حق و حقوقشان

منابع کارگری در شهرداری اراک، روز دوشنبه ۲ دی ماه ۹۹، از ادامه اعتراض کارگران پسماند اراک نسبت به پایمال شدن حق و حقوق‌شان از طرف شرکت‌های پیمانکاری خبر داده‌اند.

براساس این گزارش، حقوق و مطالبات جمعی از کارگران سازمان پسماند شهرداری اراک از سوی برخی پیمانکاران بطور کامل پرداخت نشده است.

این گزارش به بخشی از مطالبات گارگران پسماند شهرداری اراک پرداخته و می‌گوید: «در سال ۹۷ قسمتی از حق بیمه تامین اجتماعی این کارگران توسط پیمانکار وقت پرداخت نشده و در یک دوره زمانی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز کارگران با عدم پرداخت کامل حقوق و عیدی و سنوات توسط پیمانکار مواجه شدند.»

به گفته کارگران علاوه بر این، حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور آنها چند سال متمادی پرداخت نشده است؛ به همین علت بیش از ۶۰ نفر از کارگران اقدام به طرح شکایت و داخواست علیه پیمانکار نموده‌اند.

منابع کارگری در شهردای اراک می‌گویند: «پائیز سال ۹۹ با طرح دعوی و دادرسی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اراک، موضوع کارگران پیگیری شده و با اقداماتی که انجام گرفته است، آراء به نفع کارگران صادر شده است.»

نماینده کارگران سازمان پسماند شهرداری اراک می‌گوید:

«پرداخت حقوق و مزایا و همچنین پرداخت ۴ درصد حق بیمه تأمین اجتماعی جهت مشاغل سخت و زیان‌آور که منجر به بازنشستگی زودهنگام کارگران شده است، مطالبه اصلی آنها می‌باشد.»

وی ادامه می‌دهد: «هم اکنون تعداد زیادی از کارگران در سن بازنشستگی قرار گرفته‌اند؛ اما متاسفانه مطالبات آنها از پیمانکاران سابق زیاد است و از سوی دیگر وضعیت سلامت کارگران به لحاظ کهولت سن و شغلی که دارند در معرض خطر قرار گرفته‌اند، ولی همچنان باید به کارشان ادامه دهند.»

وی تصریح کرد: «موضوعی که درباره کارگران وجود دارد عدم نظارت کافی و رسیدگی به امور آنها است و یا در مواردی پارامترهای اشتباه و ناکارآمد، موجب عدم دقت در محاسبه کارکرد و اضافه‌کاری کارگران می‌باشد.»

نماینده کارگران ادامه می‌دهد: «این موضوع خیلی پیچیده نیست و می‌توان با نصب تعدادی کارت‌ساعت، تمامی ساعات کاری این کارگران و اضافه‌کاری آنها را دقیق محاسبه کرد تا جلو ضایع شدن حقوق‌شان گرفته شود.»

وی در خاتمه می‌گوید: «کارگران پسماند شهرداری اراک قراردادی می‌باشند و هر سال توسط پیمانکاری که در مناقصه پاکسازی و جمع‌آوری زباله شهر اراک برنده می‌شود، به کار گرفته می‌شوند که به طور معمول هر سال پیمانکار تغییر می‌کند، ولی این کارگران که ثابت هستند و به کار خود ادامه می‌دهند در این جابجایی پیمانکاران حق وحقوق‌شان پایمال می‌شود.»

Share: