اعتصاب کارگران داربست بند که از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۱ آغاز گردیده بود، همچنان ادامه دارد. کارگران داربست بند در ۱۱ مجتمع پتروشیمی و بیش از ۲۰ شرکت پیمانکاری در این اعتصاب شرکت دارند. کارفرماها و پیمانکاران، برای فشار به کارگران داربست بند در گروه‌های تلگرامی و واتساپی اگهی استخدام داربست بند داده‌اند. آنها تلاش می‌کنند به این صورت کارگران را مجبور به عقب‌نشینی کنند.

 بعضی از شرکت‌های پیمانکاری کارگران فیتر و کمکی را مجبور به بستن داربست و ساپورتر کرده‌اند. این کار از نظر ایمنی غیرقانونی است؛ اما پیمانکاران بدون توجه به تهدید جانی برای کارگران شاغل، تلاش می‌کنند به هر صورت اعتصاب کارگران داربست بند را بشکنند.

اعتصاب کارگران داربست بند در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و اجرا نشدن طرح کمپین ۲۰/۱۰ می‌باشد. در حال حاضر کارگران شاغل بیشتری از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری دیگر در حال پیوستن به اعتصاب می‌باشند.

دست باز کارفرما برای ضایع کردن حقوق کـارگران پیمـانکاری

کارگران پیمانکاری در مناطق آزاد تحت قانون اداره کار نیستند. به این ترتیب دست پیمانکاران در ضایع کردن حقوق کارگران باز گذاشته شده است. در مناطق آزاد هرگاه اخراج کارگری از سوی هیات رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما می‌تواند کارگر را به کار باز نگردانده و حقوق دوران بلاتکلیفی را بعنوان خسارت اخراج بپردازد. وزارت نفت هم بعنوان کارفرمای مادر در کار شرکت‌های پیمانکاری دخالت نکرده و هیچ پشتیبانی از کارگران انجام نمی‌دهد.

اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت در سال ۱۴۰۰

سال گذشته اعتصاب کارگران صنعت نفت در ۱۱۹ شرکت، کارگاه و صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ها صورت گرفت. این اعتصاب بیش از سه ماه طول کشید و هزاران کارگر در آن اعتصاب شرکت کردند. اتحاد و پایداری در اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت، باعث شد، آنها به نتایج موفقیت‌آمیزی دست پیدا کنند.